S ohledem na platnou legislativu je k přístupu
na následující stránky potřebná autorizace uživatele.

 
 

Nemáte u nás vytvořen uživatelský účet? Zaregistrujte se.

Přihlášením potvrzujete, že:

  • jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky
  • jste obeznámen s Dohodou o užívání odborné sekce stránek www.hojeniran.cz