Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Listopad ve znamení ran

Hned dvě témata spojená s problematikou obtížně se hojících ran budou náplní mediálních kampaní, které proběhnou v listopadu 2015. Dne 19. listopadu si připomeneme celosvětový Den boje proti dekubitům, jehož garantem a organizátorem je již tradičně Evropský poradní sbor pro dekubity (www.epuap.org). Kromě prezentace otázek spojených s proleženinami v médiích se chystají i regionální akce v nemocnicích s cílem zlepšit povědomí o dekubitech a přiblížit nejdůležitější preventivní opatření laické veřejnosti.

Hned dvě témata spojená s problematikou obtížně se hojících ran budou náplní mediálních kampaní, které proběhnou v listopadu 2015. Dne 19. listopadu si připomeneme celosvětový Den boje proti dekubitům, jehož garantem a organizátorem je již tradičně Evropský poradní sbor pro dekubity (www.epuap.org). Kromě prezentace otázek spojených s proleženinami v médiích se chystají i regionální akce v nemocnicích s cílem zlepšit povědomí o dekubitech a přiblížit nejdůležitější preventivní opatření laické veřejnosti.

O týden dříve, konkrétně 11. listopadu 2015 odstartuje kampaň „Bojujeme proti cukrovce“ namířená na diabetes a syndrom diabetické nohy. Její součástí bude „Pochod proti diabetu“, rozhovory s odborníky v médiích a na webu www.bojscukrovkou.cz a také řada lokálních akcí k lepší edukaci laiků i samotných diabetiků. Tomuto aktuálnímu tématu se bude věnovat také příloha celorepublikového vydání Mladé fronty Dnes. Nezbývá než popřát organizátorům hojnou účast široké veřejnosti a hodně úspěchů v další práci pro popularizaci obou témat.

Redakce www.hojeniran.cz