Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Podpora léčby
Doporučení pro nutričně vyváženou stravu

Nutričně vyvážená strava obsahuje 15–20 % bílkovin, 25–35 % tuků a 45–65 % sacharidů. Zabezpečuje krytí potřeby energie, vitamínů a minerálů, plnohodnotný obsah bílkovin. Obsah laktózy by měl být méně než 10 % všech sacharidů. Důležité je také zajistit dostatečné množství mastných kyselin (více než 8 g/den). Deficit esenciálních mastných kyselin a nadměrný přívod omega-3 mastných kyselin může zpomalovat hojení ran. Lokální použití olejů bohatých na esenciální mastné kyseliny a antioxidanty může mít význam v prevenci poškození kůže.

Pro prevenci dalšího poškození kůže je také zásadní adekvátní přísun tekutin k dosažení normálního kožního turgoru a krevního průtoku v poraněných tkáních. U jedinců v rozmezí 18–55 let je optimální denní přívod tekutin 35 ml/kg/den, nad 55 let pak 30 ml/kg/den, nebo minimum 1500 ml/den (s výjimkou renálního a kardiálního selhávání).

Obohacení stravy o vitamín A napomáhá zlepšit podmínky pro hojení poškozených tkání u pacientů s hypovitaminózou A, pacientů léčených glukokortikoidy a chemoterapií. Suplementace beta karoteniodů zlepšuje mukozitidu po radioterapeutické léčbě a indukuje imunitní odpověď. Také nedostatek vitamínu C může vést k zhoršení hojení rány. Cílené dodávání u pacientů bez deficitu vitamínu C ale k zlepšení hojení rány nevede. Význam doplňování vitaminu E do stravy pro hojení chirurgických ran a dekubitů není jasný. Některé studie prokázaly jeho nežádoucí vliv na hojení s poukázáním na účinek vitamínu E podobný glukokortikoidům. Vitamín E může napomoci minimalizovat poškození tkání a zlepšit hojení po radioterapii. Nízké hladiny zinku v plazmě jsou spojeny s poruchou hojení ran. Suplementace zinkem může zlepšit hojení ran u pacientů, kteří mají jeho deficit. Mezi nežádoucí účinky nadměrného přívodu zinku v potravě patří ovlivnění metabolismu mědi, vliv na imunitní odpovědi, koncentraci lipidů v plasmě a gastrointestinální nežádoucí účinky. Rutinní suplementace železa se ke zlepšení hojení ran nedoporučuje. Preparáty s železem jsou indikovány zejména u chronické ztrátové anémie. Suplementace aminokyseliny argininu zlepšuje hojení ran i v případě, že není arginin v těle deficitní. Arginin vykazuje stimulační účinek na plazmatické „inzulínu podobné růstové faktory“, zlepšuje dusíkovou bilanci, imunitní odpověď a má antioxidační účinek a zlepšuje tvorbu kolagenu.

Fytoterapie a hojení ran

Tendence léčit rány obklady z odvarů léčivých rostlin je velmi stará a laiky byla tato metoda často používaná. Extrakty a odvary z léčivek můžeme používat zevně (přikládáním na otevřené rány) nebo vnitřně (v podobě léčivých čajů, tinktur apod.) Nechci se na tomto místě plést do řemesla bylinkářům, pokud se ale rozhodnete pro tento typ léčby chronické rány, měli byste vědět o případných rizicích spojených s obklady ran. Při používání jakýchkoli obkladů je nutné zabránit rozmokvání (maceraci) okolí rány. Kůže v okolí vředu je na zvýšenou vlhkost vnímavá a jako prevenci její macerace je potřebné (ještě před přiložením obkladu) okolí rány ošetřit vhodným ochranným krémem nebo pastou. Dalším skrytým nebezpečím je riziko alergizace. Rostlinné antigeny patří mezi poměrně silné alergeny, které mohou u vnímavých osob vyvolat na kůži řadu reakcí – od prostého podráždění až po těžký alergický zánět kůže. Přispět k tomu může i přítomná macerace kůže v okolí, dlouhodobé a opakované místní podávání alergenu (tedy rostlinného výluhu). Mezi typické příklady alergizujících léčivých rostlin patří heřmánek pravý nebo měsíček lékařský. Třetím rizikem místní aplikace výluhů a odvarů z léčivých rostlin je infekce v ráně. Samotné rostlinné obklady mají spíše protizánětlivý efekt. Ve srovnání s antiseptiky, která v léčbě nehojících se ran běžně používáme, je jejich schopnost potlačit růst baktérií výrazně menší. Pokud není odvar po vychlazení na tělesnou teplotu bezprostředně spotřebován, hrozí jeho bakteriální kontaminace a ve svém důsledku může pacientovi spíše uškodit, nehledě na to, že léčba rané infekce moderními prostředky na ošetřování chronických ran (krytí vlhké terapie) je daleko efektivnější.

Účinnost fytoterapie ale nemůžeme zcela zatracovat, protože některé léčivé rostliny mají unikátní vlastnosti, které harmonizují tělesné pochody a napomáhají organismus detoxikovat – zbavit toxinů vzniklých při narušených pochodech metabolismu, protrahovaném zánětu apod. Problémem perorálního podávání rostlinných extraktů je obtížná kontrola koncentrace účinných látek v čaji a tím i jejich celkového přijatého množství. Z odborného i praktického hlediska je proto výhodnější používat originální rostlinné přípravky, které prošly kontrolou výrobce, který navíc složení takovéhoto přípravku garantuje. Jedním takovýchto bylinných preparátů je potravinový doplněk firmy AKUNA, který nese název Alveo.

K dispozici je Vám také konzultace s výživovým poradcem - na základě výsledků této konzultace Vám budou doporučeny konkrétní potravinové doplňky, které mohou podpořit hojení rány, či léčbu celkovou.