Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Pár slov k teorii rány

Na této stránce není učební text pro zdravotnické odborníky, jen všeobecné informace pro širokou veřejnost. Odborné znalosti o ráně a všem s čím souvisí, mohou zájemci z řad zdravotníků získat v jednotlivých stupních kurzů na www.merudia.cz . Podle délky trvání mohou být rány akutní nebo chronické.

Klasifikace chronických ran

Klasické dělení chronických ran podle jejich vzhledu zohledňuje charakter spodiny rány. Rozlišuje rány nekrotické, povleklé, granulující a epitelizující. Podle přítomnosti klinických známek infekce na spodině hovoříme o infikovaných ranách (hlubokých a povrchních) a hlubokých a povrchních ranách neinfikovaných („čistých“).
{ Jednotlivé klasifikace chronickách ran }

Faktory ovlivňující hojení ran

Odhalit pacienty predisponované k obtížnému hojení je důležité při ošetřování všech chronických ran. Čím déle je chronická rána u pacienta přítomna a čím větší procento tělesného povrchu zaujímá, tím obtížněji je léčitelná.
{ Blíže k faktorům ovlivňujícím hojení ran }