Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Lze kombinovat krytí se stříbrem a medicinální med?

V praxi se často setkáváme s tím, že je nehojící se rána pokryta nekrotickými povlaky a zároveň vykazuje jasné známky ranné infekce. Při výběru vhodného krycího materiálu proto kombinujeme různé materiály tak, abychom dosáhli jak vyčistění rány, tak potlačení přítomné infekce.

V praxi se často setkáváme s tím, že je nehojící se rána pokryta nekrotickými povlaky a zároveň vykazuje jasné známky ranné infekce. Při výběru vhodného krycího materiálu proto kombinujeme různé materiály tak, abychom dosáhli jak vyčistění rány, tak potlačení přítomné infekce. Kombinací různých materiálů se ale zároveň dostáváme do rizika nežádoucích interakcí, které mohou výsledné působení krytí v ráně naopak oslabovat. Příkladem je pozorování autorů Shi et al z roku 2010, kteří potvrdili snížení účinnosti enzymatického debridementu pomocí mastí s kolagenázami v případě, že jsou použity zároveň s materiály s obsahem jódu respektive se stříbrem, o 50 – 100% (jod a stříbro poškozovaly molekulu enzymu, která byla nefunkční).

Gibson a kolektiv se proto rozhodli prověřit bezpečnost kombinace různých krytí se stříbrem a medicinálním medem. Výsledky této klinické studie uveřejnilo listopadové číslo časopisu Wounds. Gibson prokázal, že antimikrobiální účinnost i schopnost čistit ránu tzv. autolýzou nejsou v případě kombinace med-stříbro nijak oslabené. Antimikrobiální účinnost medu se stříbrem byla dokonce vyšší, než medu samotného, jeho schopnost čistit ránu nebyla alterována vůbec. Chceme-li tedy v praxi podpořit čistění infikované nehojící se rány, můžeme bez obav kombinaci med-stříbro využít.