Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Nové publikace a literatura

Na tomto místě naleznete odkazy na knižní novinky vydané v České republice, které se zaměřují na problematiku nehojících se ran. Dostupná literatura bude postupně doplňována.

Evropská asociace hojení ran EWMA

Logo EWMAEvropská asociace hojení ran úzce spolupracuje s odbornými společnostmi pro hojení ran na národní úrovni. Vzdělávání zdravotníků EWMA věnuje značnou pozornost, pravidelně vydává tzv. Poziční dokumenty, spolupořádá celoevropský kongres zaměřený na problematiku hojení ran, koordinuje vzdělávání nelékařů na mezinárodní úrovni. Tři krát ročně (leden, květen a říjen)vychází EWMA Journal, recenzovaný časopis, který přináší aktuální informace z vědeckého výzkumu i každodenní praxe. Členové EWMA obdrží své osobní tištěné vydání časopisu poštou. Elektronickou verzi aktuálního čísla si mohou zájemci prohlédnout zdarma zde.

Nový informační zdroj - Wounds International

Logo Wounds InternationalVe dnech 25. - 27. května se v Bruselu konala již 21. EWMA 2011, konference Evropské asociace pro ošetřování ran. V rámci mezinárodního setkání odborníků se podařilo portálu www.hojeniran.cz a www.merudia.cz navázat spolupráci s editory časopisu Wounds International. Tento odborný časopis se zaměřuje na problematiku nehojících se ran. Na jeho internetových stránkách je publikována řada studií, kazuistik, doporučených postupů a monotématicky zaměřených prací. Specifikem tohoto zdroje je možnost sledovat on-line interaktivní diskusní panely, kterých se účastní odborníci z celého světa. Jsme rádi, že se budete moci těchto setkání prostřednictvím našeho webu také zůčastnit.

http://woundsinternational.com