Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Nový dokument EWMA: Infekce v místě chirurgického výkonu – prevence a management napříč zdravotnickými obory

V květnu 2020 byl jako supplementum časopisu Journal of wound care publikován nový dokument EWMA věnovaný problematice infekce v místě chirurgického výkonu. Infekce v místě chirurgického výkonu (SSI) představují závažnou komplikaci plánovaných i akutních operačních výkonů.

V květnu 2020 byl jako supplementum časopisu Journal of wound care publikován nový dokument EWMA věnovaný problematice infekce v místě chirurgického výkonu. Infekce v místě chirurgického výkonu (SSI) představují závažnou komplikaci plánovaných i akutních operačních výkonů. Význam správného perioperačního managementu pacienta podtrhuje fakt, že řada SSI je preventabilní. SSI prokazatelně zvyšují náklady na léčbu, mají negativní vliv na kvalitu života nemocného, zvyšují perioperační mortalitu a morbiditu. Pro prevenci vzniku infekcí v místě chirurgického výkonu má velký význam včasné odhalení nemocných ve zvýšeném riziku vzniku SSI a důsledné uplatňování všech opatření, které snižují riziko peroperační kontaminace místa operačního výkonu. Celý dokument je k dispozici na webových stránkách www.ewma.org .