Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Rány a Defekty 2013

Program konference

Rande 2013 je tu!

V našem posledním speciálu věnovaném přípravě kongresu Rande 2013 vás seznámíme horkými aktualitami, které jsme so dozvěděli od organizátorů. Na konferenci, která proběhne 6. a 7. června 2013, je registrováno více než 350 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska. Přichystáno je 60 prezentací, které obsáhnou široké pole témat od venózních ulcerací, syndromu diabetické nohy, kritické končetinové ischémie, nehojících se ran na podkladě nádorové proliferace, infekčních komplikací a pooperačních dehiscencí. Účastníci konference se budou moci seznámit s řadou nových materiálů a technologií, které nacházejí uplatnění v léčbě nehojících se ran. Zajímavým doplněním kongresu budou také dva interaktivní workshopy zaměřené na protetické vyšetření pacientů s ulcerací na chodidle a provádění debridementu. Pro příznivce moderních metod hojení ran bude připraveno bohaté občerstvení a v případě, že již budou množstvím přijatých informací unaveni, mohou k relaxaci využít příjemné prostředí Wellness hotelu Vitality. Nezbývá než popřát všem účastníkům šťastnou cestu do Třince organizátorům nerušený průběh setkání Na trojmezí!

Domácí zdravotní péče není drahým přepychem

Péče o pacienty s nehojící se ránou tvoří mimo jiné podstatnou část servisu služeb, které poskytují agentury domácí péče. Díky domácí péči se daří dostat do domácího prostředí stále více klientů, kteří by jinak byli nuceni trávit delší čas v nemocnicích. Je důležité si uvědomit, že zdravotní sestry pracující v domácí péči poskytují vysoce specializovanou péči a jsou na ně kladeny velké nároky - jak odborné, fyzické i psychické. Prezentace sestřiček agentur domácí péče se na konferenci Rande již staly pravidlem. V bloku domácí zdravotní péče letos zazní i přednáška lékaře zaměřená na spolupráci praktického lékaře a domácí péče.

Aktuální téma - podtlaková terapie ran

Podtlaková terapie ran patří v léčbě komplikovaných akutních i chronických ran již mezi standardní léčebné postupy. Pozornost účastníků se na tzv. kontrolovaný podtlak obrátí i na připravované konferenci Rande 2013. Můžeme se těšit na 2 bloky přednášek věnované podtlakové terapii a 2 workshopy. V hlavním programu tak zazní prezentace zaměřené na podtlakovou terapii ran u pacientů se syndromem diabetické nohy a rannými dehiscencemi, bude prezentována ambulantní podtlaková terapie, použití podtlaku v cévní chirurgii a traumatologii. V rámci slavnostního zahájení konference se uskuteční také křest nové knihy Podtlaková léčba ran autorů Šimek, Bém a kolektiv.

Termín konání konference RANDE 2013 se kvapem blíží, a proto si vás dovolíme průběžně informovat o tom, jaká odborná témata se pro příznivce hojení ran připravují. Budete tak moci nahlédnou organizátorům setkání „pod pokličku“.

Jedním z nosných témat RANDE 2013, které se bude konat 6. a 7. června 2013 v hotelu VITALITY ve Vendryni, bude péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. V hlavním programu zazní příspěvky o možnostech edukace diabetiků, lokální léčbě ulcerací pomocí moderních krytí a podtlakové terapie, nebo o léčbě Charcotovy choroby. Připravuje se i diskuze nad příčinami stoupajícího počtu amputovaných diabetiků v České republice v posledních letech. Problematice správného odlehčení a vyšetření chodidla diabetiků se bude věnovat speciální workshop, jehož garantem bude známý ostravský odborník, doktor Petr Krawczyk.

V případě, že se budete chtít konference osobně zúčastnit, doporučujeme se co nejdříve zaregistrovat na stránkách hlavního organizátora - Nemocnice Podlesí, a.s. ( rande.nempodlesi.cz ).

Další odbornou zajímavostí blížícího se kongresu Rande 2013 bude interaktivní workshop věnovaný debridementu ran. Jeho organizaci zajišťuje edukační webový portál www.merudia.cz. V teoretickém úvodu semináře vystoupí MUDr. Jan Stryja, který posluchače seznámí s hlavními formami debridementu ran, jejich indikacemi, kontraindikacemi a možnými riziky spojenými s jejich prováděním. Následovat bude praktický nácvik provádění ostrého, autolytického a enzymatického debridementu na modelech ran. K dispozici bude také přístroj k provádění hydrochirurgického debridementu, tzv. vodní skalpel. V průběhu praktických ukázek budou zdůrazněny i odlišnosti provádění debridementu u ran různé etiologie. Vzhledem k praktickému zaměření workshopu bude počet jeho účastníků omezen. Přihlásit se bude možné pouze osobně při registraci na konferenci dne 6. června 2013 dopoledne.