Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Rok 2016 na webu hojeniran.cz

V lednu 2016 se uskutečnil již tradiční kongres České společnosti pro léčbu ran v Pardubicích. Ohlédnutí za ním nalezete zde.

V lednu 2016 se uskutečnil již tradiční kongres České společnosti pro léčbu ran v Pardubicích. Ohlédnutí za ním nalezete zde.

Novinky jsou připraveny i pro čtenáře a návštěvníky webu hojeniran.cz. Na základě vašich dotazů připravujeme novou sekci Kazuistiky. Postupně zde budeme uveřejňovat stručné případové studie, které budou didakticky věnovány konkrétním problémům, které při ošetřování ran řešíme. Jako příklady můžeme uvést ukázky zvládání ranné sekrece a infekce, debridementu ran, ošetřování okolí, terapie biofilmu a další.

V červnu vám přineseme sérii reportáží z konference Evropské asociace pro léčbu ran v Brémách a odkazy na aktuální doporučené postupy EWMA. Podzim 2016 bude věnován prevenci a léčbě dekubitů, dalším zpracovaným tématem pak bude farmakoekonomika léčby nehojících se ran.

redhora