Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Aktuality v léčbě ranné infekce

Tvorba biofilmu je jedním z důvodů selhávání lokální i celkové antimikrobiální terapie ran. Biofilm umožňuje mikroorganismům využít faktory k získání rezistence a tolerance vůči léčbě i přirozeným imunitním procesům, které organismus využívá ke zvládání přítomnosti mikroorganismů v ráně.

Tvorba biofilmu je jedním z důvodů selhávání lokální i celkové antimikrobiální terapie ran. Biofilm umožňuje mikroorganismům využít faktory k získání rezistence a tolerance vůči léčbě i přirozeným imunitním procesům, které organismus využívá ke zvládání přítomnosti mikroorganismů v ráně. Jako nadějné se v poslední době ukazují zejména inovované lokální postupy léčby, zatímco antibiotika jsou v důsledku rychle rostoucí rezistence již na druhé koleji. Výsledky dosud publikovaných studií zdůrazňují význam opakovaného debridementu rány a moderních antiseptik se širokým spektrem účinku a dosud neznámou bakteriální rezistencí. Velmi dobrou efektivitu vůči ranné infekci a biofilmu vykazuje také larvální terapie a podtlaková terapie ran s proplachem. Nová terapeutická krytí účinná v léčbě ranné infekce využívají jednak fyzikální mechanismy (hydrofobní povrch krytí, který imobilizuje přítomné baktérie a plísně), jednak kombinují stávající technologie a novými poznatky. Příkladem je inovace krytí hydrofiber se stříbrem a povrchově aktivní látkou, která zpomaluje a ztěžuje tvorbu biofilmu na spodině rány. Na konferenci ji představila společnost Convatec. Velký význam pro snížení výskytu ranné infekce mají i jednoduchá preventivní opatření typu správné mytí rukou a používání rukavic při ošetřování ran, která pomáhají snížit výskyt zejména nozokomiálních nákaz, jak zdůraznil ve své prezentaci profesor chirurgie David Leaper z Velké Británie.