Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Dopad epidemie COVID19 na zdravotnické pracovníky

Pandemie COVID-19 přestavuje v současnosti velkou výzvu pro celou naši populaci. Zdravotníci musí při výkonu svého povolání čelit neustálému riziku přenosu infekce na sebe a své blízké. Jako nezbytné se proto ukázalo používání osobních ochranných prostředků (jednorázové rukavice, roušky, respirátory, štíty, brýle a ochranné obleky), které zabraňují přenosu viru na pokožku a sliznice zdravotního personálu. Aktuální informace o dostupnosti a doporučení k použití ochranných pomůcek jsou dostupné na webových stránkách ministerstva zdravotnictví České republiky.

Pandemie COVID-19 přestavuje v současnosti velkou výzvu pro celou naši populaci. Zdravotníci musí při výkonu svého povolání čelit neustálému riziku přenosu infekce na sebe a své blízké. Jako nezbytné se proto ukázalo používání osobních ochranných prostředků (jednorázové rukavice, roušky, respirátory, štíty, brýle a ochranné obleky), které zabraňují přenosu viru na pokožku a sliznice zdravotního personálu. Aktuální informace o dostupnosti a doporučení k použití ochranných pomůcek jsou dostupné na webových stránkách ministerstva zdravotnictví České republiky.

I profesionální použití OOP s sebou ale přináší rizika a zdravotní komplikace, na které upozornil dokument Doporučený postup prevence poranění kůže způsobených osobními ochrannými pomůckami, aktualizace COVID-19, publikovaný Portugalskou asociací pro management ran (dostupný na webu www.cslr.cz ).

Při celodenním používání respirátorů a ústenek bylo u zdravotníků na styčných plochách mezi kůží a ochrannou pomůckou pozorováno podráždění a oděrky kůže, povrchní eroze a tlakové léze různého stupně a rozsahu. V důsledku zvýšené hygieny rukou (mytí rukou za použití antiseptického mýdla, používání alkoholových prostředků k desinfekci rukou) a používání ochranných jednorázových rukavic dochází k narušování lipidové bariéry na povrchu pokožky, která se tak vysušuje, stává se podrážděnou a lépe prostupnou vůči potencionálním alergenům v pracovním prostředí. Nezanedbatelné riziko představuje také zvýšená pracovní zátěž a působení stresu na psychiku zdravotníků.

Jako doporučení pro praxi v prevenci a léčbě zdravotních problémů ve spojení s používáním OOP se doporučuje především odpovídající péče o pokožku před a po použití osobních ochranných prostředků (aplikace hydratačních ochranných krémů) a použití krycího materiálu jako ochrany styčných ploch mezi ochrannými pomůckami a pokožkou v oblastech tlaku/tření.

Tématice dopadu epidemie COVID-19 na zdravotníky a pacienty s nehojící se ránou se věnuje také několik webiářů publikovaných Evropskou asociací léčby ran (EWMA), která je průběžně publikuje na svých webových stránkách www.ewma.org