Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Domácí péče na Rande 2015

Díky iniciativy českých zástupců v EWMA Councilu PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a MUDr. Jana Stryje, Ph.D. bude na letošním ročníku konference Rande 2015 představen český překlad odborného dokumentu, který se věnuje problematice domácí péče z evropské perspektivy. Překlad dokumentu „Home Care Wound Care“ zajistilo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na konferenci ve Vendryni vystoupí jeden z hlavních autorů dokumentu, Dr. Sebastian Probst, který pracuje na Institutu ošetřovatelství Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Curychu.

Díky iniciativy českých zástupců v EWMA Councilu PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a MUDr. Jana Stryje, Ph.D. bude na letošním ročníku konference Rande 2015 představen český překlad odborného dokumentu, který se věnuje problematice domácí péče z evropské perspektivy. Překlad dokumentu „Home Care Wound Care“ zajistilo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na konferenci ve Vendryni vystoupí jeden z hlavních autorů dokumentu, Dr. Sebastian Probst, který pracuje na Institutu ošetřovatelství Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Curychu.

Příčin, proč v současnosti stoupá význam domácí péče v léčbě chronicky nemocných je celá řada: v důsledku stárnutí populace stoupá počet seniorů, kteří preferují léčbu v domácím prostředí před dlouhodobou hospitalizací, v minulých letech došlo ve většině evropských států ke snížení počtu tzv. akutních lůžek v nemocnicích a na místě je vhodné poukázat i hledisko ekonomické, protože léčba pacientů v domácím prostředí je v porovnání s hospitalizací levnější. V rámci bloku přednášek zaměřených na otázky spojené s domácí péčí vystoupí také řada českých přednášejících, které jsou špičkou ve svém oboru a poukáží na problémy agentur domácí péče z českého úhlu pohledu. Český překlad dokumentu „Péče o rány v domácím prostředí“ si můžete stáhnout zde.