Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Hrozí nám pandemie diabetu?

Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění, se kterým se již zřejmě setkal každý z nás. Cukrovku mají naši přátelé, známí a rodinní příslušníci, setkáváme se s ní v televizi a v tisku. Má hezké české jméno a je navíc ženského rodu. Laik si asi jen těžko vybaví spolu s cukrovkou nějakou negativní emoci. Realita je ale zcela odlišná, ba přímo katastrofální. Na stránkách webového portálu www.hojeniran.cz vám budeme pravidelně přinášet zajímavé informace týkající se diabetu. První díl tohoto seriálu je věnován výskytu diabetu u nás i ve světě. A pozor. Nebude to žádná mýdlová opera.

Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění, se kterým se již zřejmě setkal každý z nás. Cukrovku mají naši přátelé, známí a rodinní příslušníci, setkáváme se s ní v televizi a v tisku. Má hezké české jméno a je navíc ženského rodu. Laik si asi jen těžko vybaví spolu s cukrovkou nějakou negativní emoci. Realita je ale zcela odlišná, ba přímo katastrofální. Na stránkách webového portálu www.hojeniran.cz vám budeme pravidelně přinášet zajímavé informace týkající se diabetu. První díl tohoto seriálu je věnován výskytu diabetu u nás i ve světě. A pozor. Nebude to žádná mýdlová opera.

Diabetes mellitus je celosvětově jedním z nejběžnějších nepřenosných onemocnění. V ekonomicky rozvinutých zemích světa žije asi osmdesát procent diabetiků a diabetes je na čtvrtém až pátém místě jako příčina smrti. Diabetes mellitus druhého typu (dříve označovaný jako na inzulinu nezávislý) zkracuje svým nositelům život o pět až deset let, diabetes prvního typu (dříve označovaný jako diabetes na inzulinu záviský) asi o dvacet. Diabetes mellitus prvního typu tvoří v populacích ekonomicky vyspělých států jen zlomek celkového počtu diabetiků, asi u osmdesáti pěti až devadesáti procenty diabetiků je diagnostikován diabetes mellitus druhého typu. Dle údajů Mezinárodního konsenzu pro syndrom diabetické nohy se odhaduje, že v roce 2011 mělo celosvětově diabetes mellitus asi tři sta padesát milionů lidí (tj. 6,6% populace) s tím, že v roce 2030 se předpokládá nárůst počtu nemocných na čtyři sta čtyřicet milionů (7,8% dospělé populace). Diabetický vřed na chodidle vznikne ročně u více než čtyři milionů lidí. Nepříznivé účinky tohoto trendu umocňuje ještě fakt, že v současnosti stoupá počet diabetiků druhého typu v populaci dětí a mladých. Pakliže se tento vývoj nezmění a počet mladých diabetiků se nesníží, dá očekávat i další nárůst pacientů s pozdními komplikacemi diabetu.

Diabetici mají téměř dvaceti pěti násobně vyšší pravděpodobnost ztráty končetiny než nediabetici. U nemocných s diabetem je provedeno téměř sedmdesát procent všech končetinových amputací. Mezi nejčastější indikace k amputaci dolní končetiny u diabetiků patří sněť, infekce a nehojící se vředy. Statistiky uvádějí, že u více než osmdesáti pěti procent všech amputací se na chodidle diabetiků vytvoří nejdříve potencionálně léčitelné vředy. Závažnost komplikací diabetu ilustruje také fakt, že více než 1 milion lidí ročně podstoupí v důsledku diabetu amputaci dolní končetiny a celosvětový výskyt amputací a diabetiků se pohybuje mezi 46,1 - 936 na 100 tisíc diabetiků za jeden rok. Tak si odpovězte sami. Hrozí nebo nehrozí nám celosvětová epidemie diabetu?