Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Edukační videa o prevenci dekubitů

Proleženiny patří mezi závažné zdravotní komplikace u pacientů s omezenou možností spontánního pohybu. Řadě proleženin lze předcházet tím, že se budeme řídit obecně uznávanými doporučeními a standardy. Partnerský webový portál www.dekubity.eu nabízí krátká edukační videa, která popisují, jakým způsobem předcházet vzniku dekubitům v praxi. Jejich cílem je upozornit na nejčastější chyby při polohování imobilních pacientů, nedostatky v určení správného stupně dekubitů a výběru léčebných a odlehčovacích metod. Edukační videa jsou dostupná volně na adrese http://www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/videa/ , bez nutnosti registrace.

Proleženiny patří mezi závažné zdravotní komplikace u pacientů s omezenou možností spontánního pohybu. Řadě proleženin lze předcházet tím, že se budeme řídit obecně uznávanými doporučeními a standardy. Partnerský webový portál www.dekubity.eu nabízí krátká edukační videa, která popisují, jakým způsobem předcházet vzniku dekubitům v praxi. Jejich cílem je upozornit na nejčastější chyby při polohování imobilních pacientů, nedostatky v určení správného stupně dekubitů a výběru léčebných a odlehčovacích metod. Edukační videa jsou dostupná volně na adrese http://www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/videa/ , bez nutnosti registrace.