Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Inovace ve zdravotnictví 2014 I.

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2014 se konal v italské metropoli Římě celoevropský summit odborníků věnujících se léčbě ran, který nesl název „Make better“ (ve volném překladu „Jak dělat věci lépe“). V roli přednášejících se kongresu zúčastnily vědecké špičky jak z Evropy, tak Spojených států, či Austrálie. Namátkou jmenujme profesory Christophera Attingera (USA), Finna Gottrupa (Dánsko), Petera Vowdena (Velká Británie) a Keitha Hardinga (Velká Británie). Pro setkání byla typická otevřenost přednášejících vůči publiku a podnětné diskuze následující po každém sdělení, které umožňovaly sdílet společné názory i porovnat odlišnosti zdravotních a vzdělávacích systémů.

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2014 se konal v italské metropoli Římě celoevropský summit odborníků věnujících se léčbě ran, který nesl název „Make better“ (ve volném překladu „Jak dělat věci lépe“). V roli přednášejících se kongresu zúčastnily vědecké špičky jak z Evropy, tak Spojených států, či Austrálie. Namátkou jmenujme profesory Christophera Attingera (USA), Finna Gottrupa (Dánsko), Petera Vowdena (Velká Británie) a Keitha Hardinga (Velká Británie). Pro setkání byla typická otevřenost přednášejících vůči publiku a podnětné diskuze následující po každém sdělení, které umožňovaly sdílet společné názory i porovnat odlišnosti zdravotních a vzdělávacích systémů.

I když se zdravotní systémy jednotlivých zemí odlišují, problémy, kterým musíme čelit, jsou velmi podobné. Patří mezi ně především rostoucí počet pacientů s nehojící se ránou (jako důsledek stárnutí populace a nárůstu výskytu civilizačních onemocnění), omezené finanční zdroje na zdravotnictví, nutnost „kultivace“ zdravotních systémů tak, aby lépe reflektovaly potřeby obyvatel, zajištění dostatečné spolupráce mezi pacientem a zdravotníky a podobně. Jako největší otázky, které bychom měli vyřešit v blízké budoucnosti, patří prevence vzniku nehojících se ran (a tedy i snížení výskytu civilizačních onemocnění), používání moderních metod a technologií tak, aby bylo možné snížit celkové náklady na léčbu pacientů s nehojící se ránou, a v neposlední řadě podpora těch ověřených postupů, k jejichž využití máme dostatek statistických a klinických důkazů (Evidence Based Treatment). S konkrétními inovacemi diskutovanými na summitu vás seznámíme příště.