Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Konference RANDE – příležitost k osobnímu setkání i komunikaci

Ve dnech 9. – 10. června 2011 třinecký KD Trisia přivítal účastníky konference RANDE 2011 – kongresu s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání.

Ve dnech 9. – 10. června 2011 třinecký KD Trisia přivítal účastníky konference RANDE 2011 – kongresu s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání. Zatímco minulé 3 ročníky hostila Ostrava, letos organizátoři představili účastníkům Třinec, město na úpatí Moravskoslezských Beskyd v sousedství průmyslové aglomerace. Spolu se změnou místa konání se konference stala dvoudenní akcí. Organizátorem setkání byla Nemocnice Podlesí a.s., člen skupiny AGEL, spolu s odbornými garanty: Českou společností pro léčbu rány, Českou společností hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a Spolkem lékařů v Třinci ČLS JEP. Jako příloha recenzovaného časopisu Hojení ran byl v rámci konference vydán Sborník abstrakt přednášek a posterů. Kongres byl odbornou veřejností velmi dobře hodnocen a již v jeho průběhu jsme se setkali s řadou pozitivních ohlasů. V KD Trisia se sešlo více jak 280 účastníků nejen celé České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Dánska, Rakouska a Itálie. V rámci odborného programu zde zaznělo 52 přednášek, 3 workshopy a 2 satelitní sympózia, proběhl křest nové monografie: Repetitorium hojení ran 2 (Stryja et al., nakl. Geum, 2011) věnované hojení ran. Mediálními partnery konference byli: časopis Hojení ran, Medical Tribune, nakladatelství Solen a internetové portály www.hojeniran.cz a www.merudia.cz, na kterém naleznete rozšířenou verzi aktualit určených pro širší odbornou veřejnost.

Mezi hlavní témata konference patřila: efektivní léčba ulcerací vzniklých jako projev kritické končetinové ischémie, chyby a omyly v léčbě ran, praktické využití hyperbarické oxygenoterapie, nových technologií a nových vlhkých krytí na rány, diferenciální diagnostika otoků, syndrom diabetické nohy, problematika dekubitů a komplexní domácí péče. Součástí odborného programu byly audiovizuální přenosy zákroků z operačního sálu a radiointervenčního angiosálku Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s.. Účastníci konference tak mohli na dálku nahlédnout přímo do těch míst, kde se dělá tzv. velká medicína.

Diskuze na sympóziu byla velmi zajímavá a stala se podnětem k tomu, aby vzniklo internetové diskusní fórum zaměřené na aktuální otázky spojené s léčbou ran (aktuálně problematika domácí péče a syndrom vyhoření zdravotníků). Záštitu nad ním převzaly internetové portály www.hojeniran.cz a www.merudia.cz, které budou diskusní fóra dále koordinovat.

MUDr. Jan Stryja
Nemocnice Podlesí a.s.
Prezident kongresu Rande 2011