Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Konference Rande2019

Jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na již VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů. Od našeho posledního setkání v roce 2017 uběhly bezmála dva roky, a my jsme rádi, že se s Vámi budeme moci opět podělit o novinky, které se v oblasti léčby ran udály. I přes zvyšování kvality péče s důrazem na její komplexnost je zřejmé, že potřeba vzájemných setkání za účelem v&yacut e;měny zkušeností odborníků různých specializací zapojených do léčby pacientů s ránou zůstává i nadále aktuální.

Jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na již VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů. Od našeho posledního setkání v roce 2017 uběhly bezmála dva roky, a my jsme rádi, že se s Vámi budeme moci opět podělit o novinky, které se v oblasti léčby ran udály. I přes zvyšování kvality péče s důrazem na její komplexnost je zřejmé, že potřeba vzájemných setkání za účelem v&yacut e;měny zkušeností odborníků různých specializací zapojených do léčby pacientů s ránou zůstává i nadále aktuální.

Díky zavádění nových technologií, materiálů a přístrojů do každodenní praxe nabývají pacienti s nehojící se ránou dojmu, že zahojení rány bude otázkou několika málo týdnů. Podobně zlepšování ekonomických ukazatelů českého hospodářství dává i odborné veřejnosti naději, že zlepšení chodu českého zdravotnictví bude možné dosáhnout v relativně krátkém časovém horizontu. Osobní zkušenost každého z nás ale říká, že oba procesy jsou velmi složité a postupují pomalu. Důležitou součástí léčby ran se stá vá ; vzájemná kooperace všech zúčastněných a longitudinální přístup. Očekávání i důvěra ve změny k lepšímu mají v životě člověka své nezastupitelné místo, a proto bylo jako motto letošní konference zvoleno latinské přísloví „Dum spiro spero“, které platí jak pro pacienty, tak zdravotníky.

RANDE 2019 je konference otevřená všem zdravotnickým profesím, které mají k léčbě pacientů s nehojícími se ránami a chronickými defekty co říci. Cílem setkání je výměna zkušeností mezi odborníky v hojení ran, rozšíření možností edukace a prohloubení mezinárodní, mezioborové a meziprofesní spolupráce. V rámci konference se můžete těšit na interaktivní sympozia a edukační monotematické workshopy pro menší skupiny posluchačů a nově také na edukační workshopy pro osoby pečující o pacienty s nehojící se ránou.

Využijte možnosti aktivně se zúčastnit formou ústního sdělení nebo posteru. Bližší informace naleznete na webových stránkách konference www.rande2019.cz.

Za organizační výbor

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
prezident kongresu