Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Zapojte se do léčby ran

Nehojící se rány jsou závažným zdravotním problémem současnosti. I když podle statistických údajů postihují pouze dvě procenta české populace, mají závažné projevy (přetrvávající otevřená rána, zápach, bolest) následky (riziko amputace končetiny) i ekonomické dopady.

Pomozte nám prosím pomocí dotazníku pojmenovat nejzávažnější projevy, které následně zanalyzujeme a vytvoříme jednoduché edukační materiály šité na míru pacientům z Česka.

Přejít na dotazník

Nehojící se rány jsou závažným zdravotním problémem současnosti. I když podle statistických údajů postihují pouze dvě procenta české populace, mají závažné projevy (přetrvávající otevřená rána, zápach, bolest) následky (riziko amputace končetiny) i ekonomické dopady.

Mezi nejčastější chronické rány patří diabetické vředy, žilní bércové vředy, rány u pacientů s poruchami prokrvení a proleženiny. I když se jedná o odlišná onemocnění, chronický průběh léčby pacienty staví tváří v tvář podobným problémům. Léčba chronických ran je v rukách odborníků, má s ohledem na rozličné příčiny mezioborový přesah a je příležitostí pro aktivní meziprofesní spolupráci. Trendem posledních let v léčbě ran se stal důraz na vzdělávání laiků, tedy samotných nemocných a jejich rodinných příslušníků. Sebevzdělávání pacientů je jedním z cílů Evropské asociace léčby ran (EWMA), která v něm vidí možnost jak zlepšit výsledky léčby nehojících se ran. EWMA vychází ze zjištění, že poučený nemocný snadněji a ochotněji dodržuje všechna doporučení a nezbytná režimová opatření. Česká republika chce tuto myšlenku p odpořit pilotním projektem, který se zaměří na zmapování nejčastějších problémů, kterým čelí nemocní s nehojící se ránou v domácím prostředí. Pomocí dotazníku pojmenujeme nejzávažnější projevy, které následně zanalyzujeme a vytvoříme jednoduché edukační materiály šité na míru právě pacientům z Česka.

Anketa je uveřejněna na nezávislých webových stránkách www.hojeniran.cz. Respondenti z řad pacientů zde vybírají ten zdravotní problém, který je pro ně při léčbě rány nejpalčivější. Po anonymním zpracování získaných dat jim budou na jejich zaregistrovanou emailovou adresu zaslána praktická doporučení, jakým způsobem analyzovaným zdravotním problémům čelit a jednoduše je vyřešit. Výsledky projektu budou prezentovány na půdě poradního sboru EWMA a využity i při dalším vzdělávání zdravotníků.

Za spolupráci na projektu Vám děkuje MUDr. Jan Stryja Ph.D., odborný garant webového portálu www.hojeniran.cz a člen poradního sboru EWMA.

Přejít na dotazník