Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Konzervativní nebo chirurgická terapie diabetické osteomyelitidy chodidla?

Březnové číslo časopisu Diabetes Care přineslo článek španělského autora Lázaro-Martíneze věnovaný výsledkům randomizované studie porovnávající léčbu pacientů s infikovanou neuropatickou ulcerací syndromu diabetické nohy. 52 diabetiků s neuropatickou ulcerací komplikovanou osteomyelitidou bylo na počátku sledování náhodně rozděleno do 2 skupin: první skupina byla cíleně léčena devadesáti denní kůrou antibiotik. Pacienti ve druhé skupině podstoupili chirurgický výkon (odstranění infikované části skeletu bez provedení amputačního výkonu), následně byli přeléčeni deseti denní kůrou antibiotik. Konkrétní antibiotická terapie byla zvolena vždy na základě kultivačního vyšetření (hluboký stěr z rány). Pacienti s těžkou infekcí měkkých tkání chodidla, projevy ischemické choroby dolních končetin nebo exponovaným skeletem na spodině ulcerace byli ze sledování vyřazeni. Studii dokončilo 46 pacientů.

Březnové číslo časopisu Diabetes Care přineslo článek španělského autora Lázaro-Martíneze věnovaný výsledkům randomizované studie porovnávající léčbu pacientů s infikovanou neuropatickou ulcerací syndromu diabetické nohy. 52 diabetiků s neuropatickou ulcerací komplikovanou osteomyelitidou bylo na počátku sledování náhodně rozděleno do 2 skupin: první skupina byla cíleně léčena devadesáti denní kůrou antibiotik. Pacienti ve druhé skupině podstoupili chirurgický výkon (odstranění infikované části skeletu bez provedení amputačního výkonu), následně byli přeléčeni deseti denní kůrou antibiotik. Konkrétní antibiotická terapie byla zvolena vždy na základě kultivačního vyšetření (hluboký stěr z rány). Pacienti s těžkou infekcí měkkých tkání chodidla, projevy ischemické choroby dolních končetin nebo exponovaným skeletem na spodině ulcerace byli ze sledování vyřazeni. Studii dokončilo 46 pacientů.

K primárnímu zhojení došlo u 75% pacientů léčených výhradně antibiotiky a u 86% pacientů léčených zároveň chirurgicky (p 0,33 statisticky nesignifikantní rozdíl). Během dvanácti týdnů sledování byl nutný chirurgický výkon u čtyř pacientů ze skupiny léčené výhradně antibiotiky, tři pacienti z chirurgické skupiny byli reoperováni.

Tento výzkum ukázal, že dlouhodobou aplikaci antibiotik lze u některých diabetiků s neuropatickou ulcerací komplikovanou osteomyelitidou nahradit se stejným výsledkem chirurgickým výkonem doplněným krátkodobou antibiotickou terapií. Mezi kritizované slabiny studie patří malý počet pacientů a relativně krátká doba sledování.

Lázaro-Martínez JL et al. Antibiotics versus conservative surgery for treating diabetic foot osteomyelitis: A randomized comparative trial. Diabetes Care 2014 Mar; 37:789. (http://dx.doi.org/10.2337/dc13-1526) - See more at: http://www.jwatch.org/na34116/2014/04/08/medical-or-surgical-therapy-diabetic-foot-osteomyelitis?query=topic_diabetes#sthash.OXtdMuJv.dpuf