Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Ambulantní podtlaková terapie ran

Ambulantní podtlaková terapie přináší nemocným i ošetřujícímu personálu řadu výhod. Umožňuje pacientovi léčbu v domácím prostředí, časnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta, urychluje hojení rány, zvyšuje kvalitu života nemocných s nehojící se ránou, redukuje náklady na léčbu kratší dobou hospitalizace a snížením zátěže lůžkového fondu nemocnice. Jediným systémem primárně vyvinutým pro ambulantní podtlakovou terapii, který je v současnosti dostupný v České republice je systém PICO. Jedná se o jednoduchý systém pro podtlakovou terapii rány tvořený základní jednotkou (udržuje podtlak 80 mmHg) a speciálním absorpčním krytím s kontaktní vrstvou silikonu, která minimalizuje riziko traumatu rány při převazech. PICO (inzertní sdělení dle pokynu SUKL) pracuje bez sběrného kanystru na ranný exsudát, jedná se o zařízení s převazovým setem na jedno použití. Vyřazením sběrného kanystru a prodloužením standardní doby mezi převazy na 72 až 96 hodin jsou náklady na týdenní provoz PICO nižší než při použití konvenční NPWT. Na dobrou farmakoekonomiku provozu má vliv také kratší trvání hospitalizace a kratší doba potřebná k převazu. PICO ambulantní podtlaková terapie je vhodná pro pacienty s ránou se slabou až střední rannou sekecí, bez zjevných známek ranné infekce.