Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Podtlakový uzávěr rány (NPWT)

Podtlakový uzávěr rány (NPWT) je díky své vysoké efektivitě v řadě zemí považován za standard léčby komplikovaných akutních i nehojících se (chronických) ran. Existuje řada zařízení, která umožňují léčit ránu pomocí lokálně aplikovaného řízeného podtlaku. Přenosná pumpa vyvíjí podtlak, který se drenážním systémem přenáší na spodinu rány. Ranný sekret se shromažďuje v kanystru mimo ránu. Spodina rány je v kontaktu se sacím zařízením prostřednictvím specifického materiálu.

Zatímco epidermis vystavená dlouhodobému působení podtlaku jeví známky poškození, granulační a pojivová tkáň reagují na podtlak místní hyperemií, snížením množství tekutiny v mezibuněčném prostoru, kontrakcí okrajů rány a časem i snížením ranné sekrece. Na redukci velikosti plochy rány se při léčbě NPWT podílí kontrakce rány způsobená činností přístroje a fyziologickými procesy hojení, redukce otoku na spodině rány a v okolí, tvorba granulační tkáně a epitelizace okrajů rány. Rozsáhlé rozpadlé rány a kožní defekty s podminovanými okraji mají k úspěšné kontrakci a redukci plochy podtlakem největší potenciál. Menší povrchní rány zmenšují svou plochu zejména na základě zrychlení tvorby granulační tkáně a epitelizace.