Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Stimulace hojení ran fibrinem bohatým na krevní destičky

Stimulace hojení ran fibrinem bohatým na krevní destičky je další možností, jak pomocí nových technologií zlepšit výsledky léčby nehojících se ulcerací. Trombocyty hrají důležitou úlohu v hojení ran. Během svého rozpadu uvolňují řadu růstových faktorů, které aktivují další procesy na spodině rány, jež mohou vést k aktivaci hojení rány. Vzhledem k vysoké aktivitě proteáz na povrchu chronických ran je obsah růstových faktorů na těchto ulceracích nízký. Růstové faktory dodané na povrch rány PRF pomáhají chránit endogenní růstové faktory před proteolytickou degradací, zvyšují proliferaci fibroblastů a následnou syntézu kolagenu. Fibrin bohatý na destičky vyrobený technologií VIVOSTAT se získává plně automatickým procesem z pacientovy krve, čímž je vyloučena možnost přenosu infekčních onemocnění z potenciálního dárce. Mezi indikace použití PRF patří stagnující ulcerace při syndromu diabetické nohy, dekubity, stagnující ischemické ulcerace a bércové vředy smíšené etiologie, stagnující pooperační a posttraumatické rány.