Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Nepodceňujme kožní trhliny

Trhliny vzniklé na kůži v důsledku drobného úrazu nebo neopatrné manipulace s pacientem patří mezi komplikace, kterým dříve nebyla věnována příliš velká pozornost. Jak ale ukazují poslední průzkumy, jedná se o onemocnění, které může ohrozit až 40 % hospitalizovaných pacientů i nemocných léčených v domácím prostředí (LeBlanc, Baranoski 2013).

Trhliny vzniklé na kůži v důsledku drobného úrazu nebo neopatrné manipulace s pacientem patří mezi komplikace, kterým dříve nebyla věnována příliš velká pozornost. Jak ale ukazují poslední průzkumy, jedná se o onemocnění, které může ohrozit až 40 % hospitalizovaných pacientů i nemocných léčených v domácím prostředí (LeBlanc, Baranoski 2013).

Kožní trhliny vznikají na oslabené křehké kůži působením střižných sil a tření. V riziku jsou především senioři a novorozenci, jejichž pokožka je jemná a nedostatečně pevná. Můžeme je najít prakticky na celém povrchu těla nemocného, zejména pak na končetinách. Poraněná kůže se odchlípí od spodiny a vzniká špatně se hojící vřed. Délku hojení pak často negativně ovlivňují poruchy výživy, další přidružená onemocnění nebo léky, které má pacient předepsány lékařem k jejich léčbě.

Léčba kožních trhlin spadá plně do kompetence lékaře a zkušených sester specialistek. Ke krytí kožních trhlin se používají neadherentní (atraumatické) materiály, které jsou šetrné k ráně i okolní kůži. Velmi důležitá je i prevence. Spočívá v šetrné manipulaci s pacientem a opatrných přesunech nemocného, v ochraně kůže šetrnými náplastmi a krytími a dále v provádění opatření, která podporují celistvost handicapované kůže (používání vhodných hydratačních krémů a olejových mycích emulzí na kůži). Tímto komplexním přístupem se dá dokonce předejít většině kožních trhlin. Vzhledem k závažnosti tohoto problému se budeme kožním trhlinám opakovaně věnovat i na našich stránkách.

Redakce webového portálu www.hojeniran.cz