Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Nové možnosti diagnostiky ranné infekce

Nehojící rány jsou běžně kolonizovány mikroorganismy, které na spodině ulcerací nalézají potřebnou vlhkost a živiny pro růst a množení. Ranná infekce se projevuje typickými příznaky, které ale mohou mít různou intenzitu a mohou být modifikovány přidruženými onemocněními pacienta.

Nehojící rány jsou běžně kolonizovány mikroorganismy, které na spodině ulcerací nalézají potřebnou vlhkost a živiny pro růst a množení. Ranná infekce se projevuje typickými příznaky, které ale mohou mít různou intenzitu a mohou být modifikovány přidruženými onemocněními pacienta. Pro časné odhalení infekce chronických ran je proto důležité včas diagnostikovat i tzv. zvýšenou mikrobiální nálož rány. Ta je tvořena koloniemi baktérií, které přežívají na spodině rány a mohou přispět k chronicitě infekce.

Jednou z metod, které dokáží neinvazivně a bezprostředně zobrazit mikroorganismy na spodině rány, je fluorescenční technologie MolecuLight. Zařízení používá fialové excitované světlo, které způsobuje to, že rána a její okolí začne světélkovat. K posouzení flourescence je nutné snížit intenzitu světla a okolí rány zatemnit. Baktérie na spodině rány a jejím okolí pak emitují červenou a modrozelenou barvu, zatímco zdravé tkáně (kolagen, fibrin) vyzařují světlo zelené barvy.

Technologie MolecuLight může až o 300% zvýšit citlivost detekce zvýšeného počtu baktérií v ráně (nad 104 kolonie formujících jednotek na 1 gram tkáně), je neinvazivní, bezpečná, nevyžaduje přímý kontakt s povrchem rány. Výsledek je dostupný okamžitě po zapnutí speciální kamery přístroje. V praxi umožňuje zdravotníkům zacílit debridement rány do míst, kde se vyskytuje nejvíce kolonií mikroorganismů a může napomoci i při volbě vhodného terapeutického krytí.