Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Problematika inkontinence moče a stolice

Inkontinence moče a stolice u nemocných není pouze čistě ošetřovatelským problémem. V jejím důsledku může dojít k poškození kožního krytu v postižené oblasti, které se projevuje zánětem kůže – tzv. iritační dermatitidou. Dermatitida v důsledku inkontinence je definovaná jako kožní zánět projevující se zarudnutím (s nebo bez vzniku puchýřků), poraněnou pokožkou, nebo ztrátou ochranné funkce kůže.

Inkontinence moče a stolice u nemocných není pouze čistě ošetřovatelským problémem. V jejím důsledku může dojít k poškození kožního krytu v postižené oblasti, které se projevuje zánětem kůže – tzv. iritační dermatitidou. Dermatitida v důsledku inkontinence je definovaná jako kožní zánět projevující se zarudnutím (s nebo bez vzniku puchýřků), poraněnou pokožkou, nebo ztrátou ochranné funkce kůže.

Vystavení kůže agresivnímu působení moče a stolice vede v první fázi k maceraci a vzniku mokvajících ploch. Macerace kůže dále zhoršuje její ochrannou funkci, vede ke snadnějšímu pronikání baktérií, alergenů a toxinů do struktur kůže a rozvoji zánětlivé reakce. Pokud není problém inkontinence dostatečně rychle a efektivně vyřešen, hrozí poškození kůže v celém rozsahu a vznik vředu. Ložní léze vzniklé v důsledku inkontinence jsou lokalizovány v okolí konečníku, hráze, na genitáliích a na kůži v oblasti pánve. V případě imobilních nemocných upoutaných na lůžko se na kůži kombinuje negativní efekt inkontinence s místním poškozením měkkých tkání tlakem – tedy proleženinami (dekubitárními vředy). Tito nemocní jsou ohroženi vznikem infekce kůže, která se šíří do hlubších struktur kůže. Snadněji mohou vzniknout kožní vředy v důsledku poranění při polohování pacienta, působením tření a střižných sil. Tyto problémy jsou spojené s nutností zvýšeného dohledu zdravotnickými pracovníky i zvýšenými náklady za převazy a pomůcky používané k převazům a péči o postiženou kůži. Možnostem prevence vzniku kožních lézí při inkontinenci a jejich léčbě se bude věnovat samostatná kapitola Poruchy hojení a inkontinence v odborné sekci webového portálu hojeniran.cz. Spolu s edukačním programem, který nám byl poskytnut profesorkou Sue Bale, členkou výboru Welsh Wound Innovation Initiative, ji naleznete na adrese http://hojeniran.cz/teorie.aspx.