Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Inovace ve zdravotnictví 2014 II.

Které konkrétní postupy byly diskutovány na listopadovém celoevropském summitu odborníků věnujících se léčbě ran? Nepřehlédnutelnou inovací v léčbě nehojících se ran se stala tzv. instalační (proplachová) podtlaková terapie rány. Umožňuje opakovaně aplikovat do rány proplachovou tekutinu a tím snížit počet mikroorganismů přežívajících na spodině rány i množství toxinů, které vznikají rozpadem nekrotické tkáně a přítomných baktérií. Moderní přístroje jsou vybaveny softwarem, který řídí množství použité tekutiny, délku proplachování rány i jeho četnost. K instilaci rány lze použít jak ověřená antiseptika (nejčastěji povrchově aktivní látky) tak sterilní fysiologický roztok.

Které konkrétní postupy byly diskutovány na listopadovém celoevropském summitu odborníků věnujících se léčbě ran?

Nepřehlédnutelnou inovací v léčbě nehojících se ran se stala tzv. instalační (proplachová) podtlaková terapie rány. Umožňuje opakovaně aplikovat do rány proplachovou tekutinu a tím snížit počet mikroorganismů přežívajících na spodině rány i množství toxinů, které vznikají rozpadem nekrotické tkáně a přítomných baktérií. Moderní přístroje jsou vybaveny softwarem, který řídí množství použité tekutiny, délku proplachování rány i jeho četnost. K instilaci rány lze použít jak ověřená antiseptika (nejčastěji povrchově aktivní látky) tak sterilní fysiologický roztok.

Ranná infekce je nejčastější komplikací hojení chronických ran. Roční náklady na infekce spojené s poskytováním zdravotní péče v EU činí 6,3 miliardy euro. Jednou z cest, jak tyto náklady snížit, jsou kromě efektivního a racionálního používání antimikrobiálně účinných látek také preventivní opatření. V současnosti se prevence zaměřuje především na identifikování pacientů, kteří jsou ve vyšším riziku vzniku ranné infekce (diabetici, kuřáci, nemocní s nedostatečnou výživou, pacienti s imunosupresivní terapií, rány v místech ozařování, obézní osoby apod.). Odstranitelné rizikové faktory je nutné léčit nebo kompenzovat tak, aby byl jejich účinek na hojení co nejmenší. Účastníci summitu se také vyjádřili proti používání lokálních antibiotik v léčení nehojících se ran.

Obecně známou podmínkou úspěšné léčby chronických ran je jejich kauzální léčba. Jednou z účinných metod, jak snížit celkové náklady na terapii nehojících se ran, je akcelerace uzávěru rány kombinací nových technologií – terapie rány podtlakem a přenosu dermoepidermálních štěpů na takto připravenou spodinu rány. Klasický odběr tenkého kožního štěpu pomocí dermatomu nebo Humbyho nože představuje poměrně invazivní metodu, při které je nutné ošetřit a následně zhojit odběrovou plochu. Slibnými výsledky se proto může pochlubit technologie CelluTome, která umožňuje odebrat kožní štěpy ambulantně, bez nutnosti anestézie. Adhezivní folie pokrytá ostrůvky epidermis se poté aplikuje na léčenou ulceraci, zatímco odběrová plocha je jednorázově překryta adhezivním krytím. Tato technologie by měla být v příštím roce představena i v České republice.