Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Kvalita ošetřovatelské péče u pacientů s rizikem vzniku kožních trhlin

Tržné rány na kůži pacientů vznikají v důsledku střižných a smykových sil. Zvýšené riziko pozorujeme u starších nemocných s tzv. cutis papyracea, při nedostatečné nutrici, dlouhodobém podávání kortikoidů a při některých chronických kožních onemocněních.

Tržné rány na kůži pacientů vznikají v důsledku střižných a smykových sil. Zvýšené riziko pozorujeme u starších nemocných s tzv. cutis papyracea, při nedostatečné nutrici, dlouhodobém podávání kortikoidů a při některých chronických kožních onemocněních. Mezi rizikové činnosti patří především polohování těchto nemocných, fixace různých krytí, kanyl a invazivních vstupů pomocí adhezních proužků a fólií i provádění denní hygieny. Jako jednoznačné rizikové faktory byla identifikována suchá kůže, imobilita nemocného a závislost na pomoci druhých, kožní trhliny vzniklé v minulosti a vznik intradermálních hematomů. Ve Velké Británii se kožní trhliny vyskytují asi u 10% nemocných. Z hlediska snížení výskytu kožních trhlin jsou důležité prevence, časné odhalení rizikových skupin pacientů, časná diagnostika tohoto typu poranění, pravidelná péče o kožní kryt vhodnými dermatologickými externy a (silikonovými) krytími.