Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Rostoucí význam debridementu v léčbě ran

Debridement je považován řadou klinických doporučených postupů za nezbytný krok v léčbě stagnujících infikovaných ran s nekrotickou spodinou. Přesto se ověřené důkazy o správnosti tohoto postupu objevují jen velmi pomalu.

Debridement je považován řadou klinických doporučených postupů za nezbytný krok v léčbě stagnujících infikovaných ran s nekrotickou spodinou. Přesto se ověřené důkazy o správnosti tohoto postupu objevují jen velmi pomalu. Z časového hlediska patří mezi nejefektivnější metody ostrý chirurgický debridement (za pomoci skalpelu), hydrochirurgický debridement a debridement provedený s využitím larev masařky ovčí (enzymatický debridement) . Larvální debridement je v České republice hrazen za hospitalizace na pracovištích pečujících o ulcerace syndromu diabetické nohy. Jak potvrdila diskuze odborníků na workshopech konference, efekt larvální terapie na hojení ran je multietážový a nelze ho vysvětlit pouze přímým antimikrobiálním působením. V evropských zemích převažuje aplikace larev na ránu v podobě malých polštářků vyplněných larvami (tzv. biobag). Tento postup umožňuje mimo jiné aplikovat larvoterapii i preventivně, tj. před manifestací klinických projevů závažné ranné infekce. Zároveň vykazuje lepší toleranci larev pacienty a menší míru macerace okrajů rány.