Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Stop dekubitům 2015

Jednou z celosvětových aktivit organizovaných Evropským poradním sborem pro dekubity (EPUAP) je hnutí STOP DEKUBITŮM. Jeho cílem je zlepšit obecné povědomí o dekubitech a podpořit prevenci a léčbu dekubitů, která vychází z poznatků medicíny založené na důkazech. Letošní Den boje proti dekubitům připadne na 19. listopad 2015. Protože přípravy jsou již v plném proudu, připomeneme vám některá zajímavá fakta o dekubitech.

Jednou z celosvětových aktivit organizovaných Evropským poradním sborem pro dekubity (EPUAP) je hnutí STOP DEKUBITŮM. Jeho cílem je zlepšit obecné povědomí o dekubitech a podpořit prevenci a léčbu dekubitů, která vychází z poznatků medicíny založené na důkazech. Letošní Den boje proti dekubitům připadne na 19. listopad 2015. Protože přípravy jsou již v plném proudu, připomeneme vám některá zajímavá fakta o dekubitech.

Podle údajů EPUAP (www.epuap.org) jsou v Evropě dekubitem postiženy asi 4 milióny lidí. Dekubity mohou vzniknout jak ve zdravotnických zařízeních, tak i mimo ně. Jejich příčinou je dlouhodobé nebo nadměrné mechanické zatížení kůže. Mezi nejčastěji zmiňovaná rizika vzniku dekubitů patří imobilita, snížená cítivost, závislost na používání invalidního vozíku a dlouhé operační výkony – dekubity má asi 8 – 23% hospitalizovaných pacientů. U dětí je výrazným rizikovým faktorem předčasný porod.

Léčba dekubitů je poměrně drahá. EPUAP uvádí, že náklady na léčbu 10 dekubitů se vyrovnají součtu nákladů na 9 kardiostimulátorů, 5 náhrad kolenního kloubu a 6 náhrad kyčelního kloubu. Zásadním způsobem, jak lze náklady na léčbu dekubitů snížit, je proto prevence. Náklady na ni jsou v porovnání s léčbou několikanásobně nižší. Prevence vzniku dekubitů zahrnuje zejména polohování, výživu, používání antidekubitálních matrací, lůžek a ochranných pomůcek. Dekubity lze zahojit na první pohled jednoduchým způsobem: komplexní léčbou s odlehčením kůže a použitím moderních metod péče o ránu. K dalšímu zlepšení péče o pacienty s dekubitem může přispět zavedení registru dekubitů, vyškolení sester-specialistek, které by se staraly o pacienty s dekubitem jak v nemocnici, tak i v domácím prostředí, a především týmová práce s nemocnými, která je založená na mezioborové a meziprofesní spolupráci. Na celosvětové aktivity EPUAPU bude navazovat i řada akcí pro českou veřejnost. Na stránkách www.hojeniran.cz vás o nich budeme pravidelně informovat.