Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Střípky z Madridu

Madrid se stal ve dnech 14. až 16. května 2014 místem konání 24. konference Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA) s podtitulem: Inovace, know-how a technologie v péči o rány. Setkání odborníků z celého světa se zúčastnilo na 3000 zdravotníků mnoha profesí a oborů. Počet přednášek, posterů a elektronických posterů prezentovaných na konferenci dosáhl více než 900.

Madrid se stal ve dnech 14. až 16. května 2014 místem konání 24. konference Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA) s podtitulem: Inovace, know-how a technologie v péči o rány. Setkání odborníků z celého světa se zúčastnilo na 3000 zdravotníků mnoha profesí a oborů. Počet přednášek, posterů a elektronických posterů prezentovaných na konferenci dosáhl více než 900. Cílem kongresu bylo reflektovat na technologické a organizační potřeby při poskytování péče o nehojící se rány v kontrastu s limitovanými zdroji financí. Mezi diskutovanými tématy rezonovalo především efektivní využití stávajících technologií s důrazem na poznatky medicíny založené na důkazech, vývoj nových technologií k prevenci a léčbě ranné infekce, využití moderních komunikačních technologií včetně e-learningu k edukaci odborníků, pacientů i laické veřejnosti. Konference byla příležitostí k vydání 3 nových doporučených postupů, které vypracovaly pracovní skupiny EWMA: Týmová péče o ránu, Domácí péče a léčba ran, Doporučení pro klinický výzkum v managementu ran. Tyto materiály jsou volně dostupné na stránkách EWMA a www.journalofwoundcare.com. V organizační struktuře EWMA zaznamenaly úspěch i české barvy. Na konferenci v Madridu se rozšířil EWMA Council, výkonný orgán EWMA, o 2 české zástupce: za kooperující organizace byla zvolena docentka PhDr. Andrea Pokorná z Brna. V individuální volbě pak uspěl cévní chirurug MUDr. Jan Stryja z Třince.