Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Světový den hygieny rukou

Na 5. května 2017 připadne Světový den hygieny rukou. Do kampaně iniciované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se zapojily i Evropská asociace péče o rány (EWMA) a Mezinárodní rada sester (ICN).

Na 5. května 2017 připadne Světový den hygieny rukou. Do kampaně iniciované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se zapojily i Evropská asociace péče o rány (EWMA) a Mezinárodní rada sester (ICN). Cílem kampaně je připomenout nejen zdravotníkům, že hygiena rukou je klíčovým faktorem, který může zlepšit výsledky léčby pacientů a tak zvýšit efektivitu zdravotních systémů. Infekce spojené s poskytováním zdravotní péče patří mezi nejčastější komplikace ve zdravotnictví. Bylo prokázáno, že prodlužují délku hospitalizace, zvyšují náklady na léčbu, dlouhodobou závislost na pomoci druhých, zvyšují výskyt rezistence vůči antimikrobiálním prostředkům a antibiotikům i úmrtnost na infekční komplikace. Řadě těchto infekcí je možné předcházet a správné mytí rukou je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších preventivních opatření. Podpoře Světového dne hygieny rukou bude věnována i samostatná sekce v rámci mezinárodní konference EWMA, která se bude konat 3 – 5. května v nizozemském Amsterdamu. Do kampaně se však může aktivně zapojit každý z nás tím, že budeme hygienu rukou správně používat v praxi a šířit povědomí o jejím významu.