Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Akutní rány

pUčebnice chirurgie definují ránu jako porušení integrity tělesného krytu. Při vzniku akutní rány se předpokládá působení nějakého zevního činitele, který vede k poškození kůže a měkkých tkání. Podle etiologie se akutní rány dělí na mechanické – resp. traumatické (zavřené, povrchové, perforující a komplikované rány), termické, chemické a radiační.

Pokud jsou okraje akutní rány záhy přiloženy k sobě (například chirurgickou suturou), hojí se přímým prorůstáním okrajů rány – hovoříme o hojení per primam. Jestliže je hojení komplikováno například nashromážděním ranné tekutiny nebo hnisu v ráně, hrozí její roztržení (dehiscence) a takto vzniklá rána se hojí postupným růstem granulační tkáně tak, až je zcela vyplněna – zhojena per secundam.

Primární reakci organismu na poranění je aktivace krevního srážení, které má zabránit větším ztrátám krve a nastartuje další pochody, které postupně vedou k zacelení rány. Během krevního srážení se do místa poranění uvolňuje řada působků, které aktivují leukocyty, hojení vstupuje do tzv. zánětlivé fáze. K rychlé a účinné zástavě krvácení z drobných povrchových ran je možné v praxi použít například hydrogenvápenatou sůl oxidované celulózy. Je plně vstřebatelná, podporuje hojení a má antibakteriální účinky. (Vstřebatelné hemostatikum ve formě spreje Traumacel S Dry).

Po vyčistění rány od poškozených buněk a nefunkčních tkání dochází ke zmnožení tkání na spodině rány. Rána se postupně uzavírá, následuje fáze remodelace, ve které se čerstvě vytvořená tkáň přizpůsobuje novým podmínkám v organismu.