Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Faktory ovlivňující hojení ran

Faktory ovlivňující hojení ran můžeme přehledně rozdělit do 2 skupin – na vnitřní a zevní.

Vnitřní faktory

Mezi tzv. vnitřní faktory patří stav výživy (malnutrice, hypovitaminózy, deficity stopových prvků, obezita), dostatek kyslíku a živin v hojících se tkáních, neadekvátní zánětlivé reakce organismu a věk.

Způsoby nutriční podpory

Nutriční podpora se zaměřuje na úpravu a terapii metabolických poruch

Zevní vlivy

které zhoršují podmínky pro hojení, tvoří:

  • lokální infekce
  • léky užívané pacientem
  • mechanické vlivy (imobilita, působení zevního tlaku u dekubitů, působení nadměrného tlaku na chodidlo u diabetické nohy)
  • nežádoucí vlivy lokálně používaných antiseptik, antibiotik a chemických látek používaných při chemickém débridementu
  • devitalizovaná tkáň ponechaná na spodině rány
  • vysychání spodiny rány při aplikaci nevhodného krytí na ránu

Infekce

Běžnou příčinou zpomaleného hojení je raná infekce. Každá chronická rána je dříve nebo později kontaminována bakteriemi z okolního prostředí. To, zdali vznikne manifestní raná infekce, záleží na virulenci mikroorganismu, vnímavosti organismu pacienta, bakteriální zátěži (množství kontaminujících bakterií) a agresivitě bakteriálních toxinů.