Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Barva převažující na spodině rány

Černá rána

Na spodině těchto kožních vředů nacházíme nekrózu – suchou nebo vlhkou gangrénu. Pod nekrózou bývá žlutá „blátivá“ spodina, granulační tkáň nebo měkké podkožní tkáně. K tomuto typu je možné zařadit i tzv. několikabarevné rány. Černou barvu můžeme nalézt na nekrotických okrajích chirurgických ran a na některých stadiích dekubitů. Jediným správným léčebným zákrokem je dobře načasovaný débridement – odstranění neživé tkáně

Černo-žlutou ránu

můžeme klasifikovat také jako černou ránu. Žlutá komponenta je tvořena vláknitou vlhkou nekrózou, nekrotickým podkožním tukem, často ji nacházíme pod nekrotickým příškvarem. K navození hojení je zde indikován débridement.

Žlutá rána

je znakem nekrózy a hnisu (je nutné myslet na infekci). Protože nekróza je prostředím příznivým pro množení bakterií, je odpovídajícím zákrokem opět débridement.

Žluto-červená rána

může být klasifikována také jako žlutá rána. Obraz červené složky mohou vytvářet například koagula po traumatu po odstranění adherentního krytí a nebo také zdravá granulační tkáň. Terapie spočívá v débridementu, aplikaci lokálních antiseptik a - prostředků, které zabezpečí vlhké prostředí pro hojení.

Červeno-růžová rána

je tvořena tenkou vrstvou čerstvě vzniklého epitelu, přes který prosvítá granulační tkáň. Cílem léčby v tomto stádiu hojení je udržet stabilní vlhké prostředí.

Růžová rána

Jako růžová rána se v kontinuu hojení rány označuje stav, kdy je již kožní vřed překryt nově rostoucím epitelem. Až do úplné konsolidace jizvy je nutná ochrana epitelu před poškozením.