Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Syndrom diabetické nohy

Mezinárodní konsensus z roku 1999 definuje syndrom diabetické nohy (MPS 2000) jako ulceraci nebo postižení hlubokých tkání na nohou diabetiků distálně od kotníku včetně kotníku. Toto poškození tkání je spojeno s diabetickou neuropatií, ischémií a infekcí.

Wagnerova klasifikace

je založena na posouzení hloubky ulcerace a přítomnosti infekce (Novák et al. 2001).

  • Stupeň 1: povrchní ulcerace kůže
  • Stupeň 2: hlubší ulcerace zasahující pod subkutánní tukovou vrstvu, neinfikovaná
  • Stupeň 3: hluboká ulcerace s abscesem, flegmónou, osteomyelitidou, infekční artritidou
  • Stupeň 4: lokalizovaná gangréna
  • Stupeň 5: šířící se gangréna nebo nekróza celé nohy

Roku 2002 publikovali Gray, White a Cooper (Gray et al. 2002) tzv. The Wound Healing Continuum (WHC) – Kontinuum hojení rány. Je založena na rozpoznání barvy, která na spodině rány převažuje a je pro hojení rány nejdůležitější.