Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Klasifikace chronických rány

Klasifikace chronických ran podle Knightona (Knighton et al. 1986)

 • Stádium I – povrchová rána
 • Stádium II – hluboká rána
 • Stádium III – postižení fascií
 • Stádium IV – postižení svalstva
 • Stádium V – postižení šlach, vazů, kostí
 • Stádium VI – postižení velkých dutin

Stadia dekubitů:

Dekubitus je lokalizované poškození kůže a/nebo podkožní tkáně, obvykle nad kostním výčnělkem, které vzniká v důsledku tlaku nebo tlaku v kombinaci se střižným efektem. Podle aktuálně platné klasifikace Evropského panelu pro dekubity (EPUAP) a mezinárodní příručky NPUAP/EPUAP vydané roku 2014 rozlišujeme čtyři základní stupně dekubitů. Pro správné zařazení dekubitu je rozhodující hloubka postižení tkáně, nikoli charakter kožního krytu na povrchu dekubitu. Z praktických důvodů je tato klasifikace doplněna ještě o další dva přechodné stupně.

Základní stupně dekubitů:

 • Dekubitus I. stupně: zarudnutí kůže/neblednoucí erytém
 • Dekubitus II. stupně: částečná ztráta kožního krytu
 • Dekubitus III. stupně: úplná ztráta kožního krytu (dekubitární vřed)
 • Dekubitus IV. stupně: úplná ztráta kůže a podkoží (hluboký dekubitární vřed)

Přechodná a dočasná stadia dekubitů:

 • Bez určení stupně: neznámá hloubka rány/vředu
 • Podezření na hluboké poškození tkání: neznámá hloubka rány/vředu

Syndrom diabetické nohy

Mezinárodní konsensus z roku 1999 definuje syndrom diabetické nohy jako ulceraci nebo postižení hlubokých tkání na nohou diabetiků distálně od kotníku včetně kotníku. Toto poškození tkání je spojeno s diabetickou neuropatií, ischemií a infekcí.

Wagnerova klasifikace je založena na posouzení hloubky ulcerace a přítomnosti infekce (Novák et al. 2001)

 • Stupeň 1: povrchní ulcerace kůže
 • Stupeň 2: hlubší ulcerace zasahující pod subkutánní tukovou vrstvu, neinfikovaná
 • Stupeň 3: hluboká ulcerace s abscesem, flegmónou, osteomyelitidou, infekční artritidou
 • Stupeň 4: lokalizovaná gangréna
 • Stupeň 5: šířící se gangréna nebo nekróza celé nohy