Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Kdy je léčba ran pomocí antibiotik racionální?

Stoupající rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům představuje zásadní problém současné i budoucí medicíny. Neuvážlivé používání antibiotik zvyšuje selekční tlak na vznik a další šíření rezistentních kmenů, které mohou zcela vytlačit mikroorganismy, které jsou ještě vůči antibiotikům citlivé.

Stoupající rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům představuje zásadní problém současné i budoucí medicíny. Neuvážlivé používání antibiotik zvyšuje selekční tlak na vznik a další šíření rezistentních kmenů, které mohou zcela vytlačit mikroorganismy, které jsou ještě vůči antibiotikům citlivé. Závažnost této situace si uvědomují jak zdravotnické organizace (WHO), tak orgány výkonné moci (např. Evropský parlament). Organizace EWMA se rozhodla v roce 2016 vydat deklaraci, která nabádá k racionálnímu používání antibiotik ve wound managementu. Byla sepsána mezinárodním týmem odborníků, jehož lídrem se stal profesor Ben Lipsky. Dokument považuje za nejdůležitější zakázat lokální použití antibiotik na rány. Zde se pak otevírá prostor pro používání lokálních antiseptik v podobě krytí i oplachů, protože antiseptika jsou vůči vzniku bakteriální rezistence daleko více odolná. Antibiotika by měla být nasazována výhradně cíleně, systémově a pouze v případech, kdy hrozí závažné následky šířící se ranné infekce. Tuto proklamaci by měli uvést do praxe jak specialisté, kteří zajišťují péči o nemocné s chronickou ránou, tak i samotní pacienti, zejména v případě tzv. samoléčby antibiotiky, která je v některých státech Evropské unie obecně rozšířeným jevem. Více na www.ewma.org

Redakce.