Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Předepisování poukazů na materiály k ošetřování ran nově

Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala 11. července aktuální metodiku předepisování poukazů krytí vlhké terapie platnou od 1.7.2012, která zohledňuje legislativní změny dané novelou tzv. zdravotního zákona č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C. Tato novela ukládá zdravotním pojišťovnám hradit prostředky pro vlhké hojení ran do maximálního rozměru 12x12 cm a maximální ceny 160 Kč za 1 kus krytí. Vystavení poukazu je omezeno specializací ošetřujícího lékaře pro obory chirurgie, dermatovenerologie, diabetologie, geriatrie, interna a angiologie. Tito mohou předepsání delegovat i na praktické lékaře. U nově vzniklých nehojících se ran a ulcerací je možné pacientům předepisovat obvazový materiál a terapeutická krytí po dobu prvních 3 měsíců léčby bez revizního lékaře. V tomto období však musí být zdravotní pojišťovna informována o datu zahájení léčby i o lokalizaci defektu, pro který je léčba vlhkým krytím indikována a předepsána. Při léčbě ulcerace delší než 3 měsíce je krytí hrazeno (jak jsme již zvyklí z minulosti) až po schválení revizním lékařem

Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala 11. července aktuální metodiku předepisování poukazů krytí vlhké terapie platnou od 1.7.2012, která zohledňuje legislativní změny dané novelou tzv. zdravotního zákona č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C. Tato novela ukládá zdravotním pojišťovnám hradit prostředky pro vlhké hojení ran do maximálního rozměru 12x12 cm a maximální ceny 160 Kč za 1 kus krytí. Vystavení poukazu je omezeno specializací ošetřujícího lékaře pro obory chirurgie, dermatovenerologie, diabetologie, geriatrie, interna a angiologie. Tito mohou předepsání delegovat i na praktické lékaře. U nově vzniklých nehojících se ran a ulcerací je možné pacientům předepisovat obvazový materiál a terapeutická krytí po dobu prvních 3 měsíců léčby bez revizního lékaře. V tomto období však musí být zdravotní pojišťovna informována o datu zahájení léčby i o lokalizaci defektu, pro který je léčba vlhkým krytím indikována a předepsána. Při léčbě ulcerace delší než 3 měsíce je krytí hrazeno (jak jsme již zvyklí z minulosti) až po schválení revizním lékařem.

Jak tedy postupovat při předepisování konkrétně?

Při prvním předepisování krytí na období prvních 3 měsíců léčby vyplňuje ošetřující lékař při zahájení léčby současně „Žádanku o schválení“ a „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“.

Na Žádanku uvede obecný kód VZP 0082747 (Krytí vlhké terapie - kód pro oznámení začátku léčby materiálem pro vlhké hojení ran) a počet balení 999. V části Žádanky Specifikace požadavku vyplní lékař text: „INFORMACE O ZAHÁJENÍ LÉČBY PROSTŘEDKY PRO VLHKÉHOJENÍ RAN“ a uvede datum zahájení léčby. V části Žádanky Zdůvodnění je nutné uvést popis a lokalizaci defektu, pro který vlhké krytí indikuje a předepisuje. Takto vyplněná Žádanka bude odeslána na pracoviště VZP ČR.

Současně ošetřující lékař vyplní Poukaz, na kterém uvede: kód konkrétního indikovaného krytí z Číselníku VZP, skutečně požadované množství, a dále text, že byl schválen RL do konkrétního data - kdy končí tříměsíční období zahájení vlhké terapie rány. Na takto vyplněný Poukaz si pacient může vyzvednout krytí okamžitě, bez dalšího dokladu.

Při dalším předepsání v období prvních 3 měsíců již lékař další Žádanku o schválení

nevystavuje! Stačí vyplnit pouze Poukaz na konkrétní krytí v požadovaném množství s uvedením souhlasu RL včetně konkrétního data platnosti Žádanky.

V případě, že u pacienta vznikne v období prvních 3 měsíců další nová rána a je indikována léčba vlhkým krytím, vystaví lékař novou Žádanku s informací o zahájení léčby nové rány. Pokud pacient v průběhu prvních tří měsíců léčení přejde k jinému ošetřujícímu lékaři, který pokračuje léčbou vlhkým krytím, obě doby léčení se pro tříměsíční limit sčítají.

Při preskripci krytí vlhké terapie pro období po uplynutí prvních 3 měsíců léčby platí dosavadní zavedená praxe. Ošetřující lékař vystaví novou Žádanku o schválení úhrady s uvedením konkrétního kódu krytí, požadovaného počtu balení, specifikace požadavku a zdůvodnění. Žádanku pak zašle na pracoviště VZP ČR. Poukaz k vyzvednutí krytí může být vyplněn a předán pacientovi až po obdržení souhlasu RL.

Aktuální číselníky i plné znění metodiky předepisování materiálů vlhké terapie je veřejně k dispozici na Internetové stránce VZP: http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky

Podle materiálů VZP zpracovala redakce webu hojeniran.cz