Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Zásady definitivního ošetření kožní trhliny specialistou (např. v ambulanci praktického lékaře nebo ve specializované ambulanci)

V dnešním příspěvku se věnujeme zásadám definitivního ošetření trhlin na kůži. Jedná se o obecná doporučení pro zdravotnické pracovníky. Detaily ošetření konkrétního pacienta s kožní trhlinou se mohou samozřejmě lišit podle lokálního nálezu, celkového stavu pacienta a dostupného vybavení v dané ambulanci.

Kožní trhliny mohou u rizikových jedinců vzniknout prakticky kdykoli a kdekoli – v domácím prostředí i v nemocnici. Následující postup je určen pro zdravotníky, případně pro laiky, kteří již mají zkušenosti s ošetřováním ran (například v rámci péče i své rodinné příslušníky). V případě, že máte z poskytnutí první pomoci obavy, nezbývá vám než bezodkladně vyhledat odbornou pomoc. Co tedy udělat v případě prvního ošetření tak, abychom ránu stabilizovali, zabránili dalšímu poškození kůže a mohli nemocného dopravit k definitivnímu ošetření?

  1. Vyčistění rány. Po zvládnutí krvácení je vhodné ránu a její okraje očistit od nečistot, které na kůži zůstaly od okamžiku poranění.
  2. Pokud je to možné, vraťte poraněnou kůži do původní pozice. Pokud jsou okraje odtržené pokožky odumřelé, doporučuje se je odstranit. Při potížích s natažením kožního laloku se doporučuje nejprve lalok navlhčit na 5 – 10 minut fysiologickým roztokem a poté provést adaptaci okrajů trhliny.
  3. Stanovte rozsah poškozené tkáně a zařaďte trhlinu do příslušného stupně (STAR klasifikace). Aplikujte na ránu vhodné neadherentní atraumatické krytí. K fixaci krytí nepoužívejte adhezivní náplasti a pásky. Vše zdokumentujte.
  4. Zhodnoťte stav kůže v okolí trhliny, stav výživy pacienta, zaznamenejte případná další rizika vzniku kožních trhlin.
  5. Ponechte krytí na ráně po dobu několika dní bez převazu. Stanovte termín další kontroly a převazu rány. Poučte pacienta o možných rizicích a předcházení vzniku kožních trhlin.
  6. Při následném převazu šetrně odstraňujte z rány použité krytí, které před tím dostatečně zvlhčíte.

Redakce webového portálu www.hojeniran.cz