Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Infekce v ráně

Strategie ošetřování raných abscesů, furunklů či karbunkulů spočívá v „Ubi pus, ibi evacua!“ – tedy v provedení incize a vypuštění hnisavé kolekce, provedení débridementu a ve správném lokálním ošetřování rány – aplikaci antiseptik a v indikovaných případech v cíleném nasazení celkových antibiotik.

Kauzální lokální chirurgická léčba zahrnuje odstranění infekčního ložiska, operační revizi rány, rozpuštění rány, excizi, incizi a drenáž abscesu, exstirpaci infekčního ložiska, snesení odumřelých tkání, které jsou zdrojem toxinů (např. amputace části končetiny).

Cílená systémová antibiotická terapie je indikována zejména v případech, kdy máme k dispozici pozitivní kultivační nález, dochází k šíření lokální infekce a vzniku infekce systémové, u diabetiků, hemodialyzovaných, pacientů se srdečními implantáty a imunosuprimovaných pacientů.

Lokální antimikrobiální terapie spočívá v pravidelném šetrném débridementu rány, aplikaci lokálních antiseptik (oplachové roztoky obsahující chlorhexidin, sloučeniny jódu (jód-cadexomer a jód-povidon), octenidindihydrochlorid, betain (+ polyhexanid), superokysličenou vodu (inzertní sdělení na Dermacyn™ Wound Care) a výrobky obsahující stříbro (stříbrná sůl sulfadiazinu a krycí materiály impregnované stříbrem).

Z terapeutických krytí je možné použít lokální antiseptika, hydrofiber (inzertní sdělení na Aquacel Ag, inzertní sdělení na Aquacel Ag Foam), algináty, antiseptická krytí s deriváty jódu, antiseptická krytí se stříbrem a aktivním uhlím, případně terapeutická krytí obsahující oxidovanou celulózu v kombinaci s krytím s chlorhexidinem ( inzertní sdělení na Traumacel Biodress Disinfect). Jednou z dalších možností krytí infikovaných ran je použití plošných polyuretanových pěn se stříbrem. Některé z nich mají silikonem ošetřenou kontaktní vrstvu přiléhající na ránu (inzertní sdělení na Mepilex Ag). Všechny tyto materiály splňují požadavky vlhké terapie ran, jsou schopny inhibovat široké spektrum bakterií, některé druhy mykóz a některé viry, avšak pouze jód je zároveň sporicidní. Dalšími metodami snižování bakteriální zátěže je nasazení larev a použití kontrolovaného podtlaku – např. V.A.C. terapie.

V některých případech probíhá ošetřování infikované rány otevřeně – s vyloučením okluzivních krytí. Do rány vkládáme sterilní gázu zvlhčenou vhodným antiseptickým roztokem nebo neadherentní antiseptická krytí. Anaerobní infekce jsou jednoznačně indikovány k zahájení hyperbarické oxygenoterapie.

V rámci komplexní terapie pacienta s infikovanou ránou je nezbytné zaměřit se také na dostatečnou nutrici pacienta, odlehčení vředu minimálně do zhojení (lokalizace na chodidle) a získání pacienta k aktivní spolupráci při hojení.

Lokální terapie neinfikované rozpuštěné rány (nebo dehiscence rány po přeléčení infektu) zahrnuje odloženou suturu rány, primární krytí kožního vředu lalokem či štěpem a sekundární hojení. Zde mají své místo materiály, které podporují hojení vytvořením vlhkého prostředí na spodině vředu: sterilní neadhezívní krytí a hydrogely, hydrovlákna, antiseptická krytí s aktivním uhlím a stříbrem, inhibitory metaloproteáz (inzertní sdělení na Promogran-Prizma), (inzertní sdělení na Dermax), polyuretanová krytí a hydropolymery, případně metody aktivního léčení ran (náhrady kůže, dermoepidermální štěpy, terapie rány kontrolovaným podtlakem.

Terapie celkové infekce se již neobejde bez systémového podávání antibiotik. Preferuje se cílené podávání antibiotik na základě pozitivního kultivačního nálezu stěru z rány nebo hemokultury. Terapeutická krytí a oplachové prostředky jsou obdobná jako při lokální rané infekci. Ránu bývá nutné kontrolovat častěji a použít krytí s dostatečným obsahem antimikrobiální látky na tomu odpovídající dobu.

 

Související články

Porovnání vlivu Traumacelu Biodressu, vlhké terapie a klasické terapie na produkci matrixových mataloproteináz a TNF-α (pilotní studie)

Jana Franková, Veronika Pivodová, Jitka Ulrichová
Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP OlomoucÚstav translační medicíny LF UP Olomouc

Celý článek ...

Využití krytí Traumacel Biodress a Traumacel Biodress Disinfect v oblasti hojení ran

MUDr. Hana Zelenková, PhD., DOST Svidník
Celý článek ...

Aplikace a ověření účinnosti a bezpečnosti zdravotnického prostředku Traumacel Biodress Disinfect

Bc. Jana Nová , Bc. Zuzana Holanová HCSS s.r.o.
Celý článek ...