Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Metody débridementu

Metody débridementu můžeme rozdělit do následujících čtyř skupin:

Mechanický débridement

  • chirurgický, „konzervativní ostrý“ débridement - provádíme pomocí pinzet a nůžek, skalpelu, exkochleačních lžiček apod. ve spojení s odpovídající analgezií a anestézií.
  • hydroterapie: hydrochirurgie: Versajet
  • ošetřování vlhkým gázovým krytím wet-to-dry

Autolytický débridement

  • většina krytí tzv. vlhké terapie podporuje tento způsob débridementu:
  • osmotický débridement – krytí a produkty s vyšším osmotickým tlakem než je osmotický tlak tzv. fysiologického roztoku
  • podtlaková terapie: V.A.C. terapie, Renasys
  • terapie rány kontrolovaným podtlakem

Chemický débridement

  • k odbourávání nekróz chemických sloučenin. Patří mezi ně např. kyselina benzoová, kyselina salicylová, urea 40% nebo chlornany.

Enzymatický débridement

  • enzymy v externech: léčivé přípravky ve formě masti s obsahem enzymů
  • biologický, biochirurgický débridement – larvoterapie