Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Prevence vzniku proleženin

Preventivní opatření u pacienta s rizikem vzniku dekubitů jsou založena na:

  • komplexní terapii základního onemocnění a přidružených diagnóz s průběžným vyhodnocováním zdravotního stavu a aktuálním řešením všech patologií (hematologických a biochemických)
  • edukaci pacienta a jeho rodiny o nutnosti rehabilitace a polohování
  • polohování, eliminaci tlaku a netraumatizující manipulaci s pacientem na lůžku. K ochraně kůže před působením střižných sil v rizikových oblastech pro vznik dekubitů a k lepšímu rozložení tlaku lze preventivně na kůži aplikovat krytí s technologií Safetac. Vzhledem k tomu, že kožní kryt ještě celistvý, můžeme tyto materiály použít i opakovaně. Tvary těchto pomůcek jsou často výrobcem upraveny tak, aby co nejlépe kopírovaly anatomické poměry v místě jejich použití (lokty, paty, křížová oblast).
  • využití antidekubitních podložek a matrací, polohovacích pomůcek a lůžek s příslušenstvím (hrazdy, zábrany apod.). Například antidekubitní matrace REPOSE.
  • rehabilitaci a časné mobilizaci pacienta s pomocí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • analgetizaci pacienta, sledování a vyhodnocování bolesti, případně terapie v ambulanci pro léčbu bolesti
  • nutričně vyvážené stravě s dostatkem tekutin ve spolupráci s nutričním terapeutem a s pacientovou rodinou
  • ošetřování kůže speciální ochrannou kosmetikou, profesionální hygienické péči
  • zajištění čistého, suchého ložního a osobního prádla, používání správných pomůcek pro kontinentní pacienty; preventivní aplikaci filmových obvazů, polyuretanových pěn případně hydrokoloidních krytí na predilekční místa.