Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Konzervativní a chirurgická léčba dekubitů

Konzervativní léčba dekubitů

se uplatňuje u pacientů před chirurgickou terapií proleženin a u pacientů, kteří nejsou indikováni k operaci.

Spočívá v:

  • systematickém provádění „preventivních“ opatření
  • débridementu – odstranění nekrotické tkáně, povlaků a cizího materiálu za spodiny dekubitu
  • lokální antiseptické léčbě infekce (event. doplněné cílenou systémovou antibiotickou terapií), kontrole a prevenci reinfekce
  • zajištění odpovídající vlhkosti v ráně, podpoře růstu granulační a epitelizační tkáně, ochraně vytvořené granulační a epitelizační tkáně. Využíváme obvazový materiál určený k vlhkému hojení (viz 18 generických skupin v Číselníku VZP Zdravotnických prostředků) podle charakteru spodiny rány a jejích požadavků
  • průběžném hodnocení rány, se zápisem do dokumentace (plán léčebné a ošetřovatelské péče, polohovací záznam, ošetřování a terapie dekubitů, záznam bolesti, záznam nutrice a hydratace, fotodokumentace, rehabilitační záznam atd.)
  • zajištění kontinuity péče a předávání informací; psychoterapii, léčbě bolesti a řešení sociální situace.

Chirurgická léčba dekubitů

Pro chirurgickou léčbu jsou indikovány dekubity III. a IV. stupně. Operatér musí zvážit celkový stav pacienta a prognózu. Na základě zkušeností platí obecně pravidla pro chirurgickou léčbu dekubitů:

  • excize vředu do zdravé tkáně
  • odstranění kostních prominencí, při ostitidách a purulentních artritidách odstranění postižené části kosti event. resekce kloubu
  • vyplnění kavity svalem
  • krytí původního vředu dobře vaskularisovaným lalokem. Sutura musí být bez napětí uzávěr sekundárního vředu po odběru laloku