Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Význam exsudátu

Význam exsudátu v procesu hojení je velký. Většinou bývá kliniky vnímán jako negativní parametr, který hojení zpomaluje a komplikuje. Pro optimální hojení rány je potřebné optimální vlhké prostředí a jak nadměrná, tak nedostatečná vlhkost povrchu rány narušuje hojení.

Nedostatečná produkce exsudátu má za následek vysychání spodiny rány, které vede ke zpomalení migrace buněk, jež se na hojení podílejí. Exsudát také obsahuje živiny pro buňky na spodině rány, prekurzory mezibuněčné hmoty, růstové faktory, protilátky a působky imunitního systému. Vlhké prostředí je také důležité pro postupné odlučování odumřelých a poškozených tkání ze spodiny rány procesem, který se označuje jako autolýza (viz též débridement).

Zvýšená exsudace je přirozeným projevem zánětlivé fáze hojení rány a rané infekce. V průběhu hojení se časem množství raného exsudátu snižuje. Nízká exsudace může být příznakem ischemických kožních vředů, dehydratace apod. Také bylo opakovaně prokázáno, že čím je větší rozsah a hloubka kožního vředu, tím větší je i exsudace. Nadměrné množství exsudátu má za následek zvýšení nákladů na převazy (vyšší spotřeba primárního i sekundárního krytí), poškozuje okolí kožního vředu i samotnou spodinu rány, vede ke stigmatizaci pacientů a následným psychologickým problémům. Příčin nadměrné produkce exsudátu je cela řada a i když se na ní často podílí přítomná bakteriální kolonizace a infekce, je nutné se zaměřit i na ostatní možné příčiny a ty cíleně léčit.

Terapie exsudátu není pouze věcí vhodného výběru krytí, důležité je také dodržování dalších zásad, které vedou ke snížení jeho tvorby.

O charakteru a velikosti rané sekrece nás informuje znečistěné primární a sekundární krytí. Chybné ošetřování nadměrně exsudující rány má za následek zpomalené hojení, ztráty tekutin a maceraci (maceraci spodiny rány, poškození kožní bariery v okolí vředu). Výsledkem je potom značné nepohodlí pro pacienta, který vnímá ranou sekreci a doprovázející problémy velmi negativně.

Přímá opatření, která snižují velikost rané sekrece:

  • Kompresivní bandáž krátkotažným obinadlem je nejdůležitějším krokem
  • Débridement
  • Mechanické systémy – TNP – topical negative pressure (V.A.C.), stomické pomůcky
  • Krytí schopná absorpce a evaporace tekutin (pěny, hydrofiber, algináty)

Nepřímá opatření snižující sekreci z rány:

Nepřímá opatření snižující sekreci z rány závisí na základním onemocnění pacienta. Kromě léčby infekce zahrnují například ovlivnění chronického zánětu imunosupresivy (u vaskulitid, pyoderma gangrenosum).

Efektivní terapie exsudátu je tedy postavena na 3 pilířích: adekvátní lokální terapie, komplexní terapie otoku a terapie základního onemocnění.
{ Jak vybrat správné krytí? }

Komplexní terapie otoku v okolí vředu

Komplexní terapie otoku v okolí vředu spočívá v provedení několika úkonů: aplikaci kompresivní terapie (kompresivní bandáže a punčochy, manuální a přístrojové lymfodrenáže, cvičení s bandáží, rehabilitace a pohybová aktivita), lokálním ošetření vředu a jeho okolí, farmakoterapii (venofarmaka s obsahem mikronizovaného diosminu a hesperidinu), systémová enzymoterapie (inzertní sdělení na Wobenzym), v indikovaných případech antibiotika a v chirurgické terapii (débridement, fasciotomie u kompartment syndromu, operace na insuficientním žilním systému, revaskularizační výkony atd.