Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Konference Rande 2017 již tento týden

Ve čtvrtek 1. června 2017 se novou sportovní halou hotelu Vilality po dvou letech opět rozezní známá zněka, která přítomným přípomene, že čas je to nejcennější, co máme. S velkou dávkou pokory lze říci, že lékaři a zdravotní sestry se svým úsilím pokoušejí dávat čas těm, kterým už nezbývá. A pomoc druhým je jistě krédo každého zdravotníka, který se léčbě nehojících se ran věnuje a o své zkušenosti se chce podělít na již sedmém ročníku této mezioborové konference.

Celý článek...

Dekubity a výživa - jak jsme na tom s našimi vědomostmi?

Kvalitní preventivní péče v oblasti dekubitů zahrnuje také správnou výživu. Na portále www.dekubity.eu byla spuštěna elektronická anketa pro sledování výživy a hydratace u pacientů/klientů s rizikem vzniku dekubitů či již vzniklým dekubitem.

Celý článek...

Centrum vědomostí EWMA

Unikla vám na konferenci EWMA zajímavá přednáška a rádi byste ji viděli? Potřebujete nahlédnout do abstraktu? Chcete se dále vzdělávat na poli wound managementu? Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak právě pro vás je určena nová on-line aplikace na webu EWMA.

Celý článek...

Edukační videa o prevenci dekubitů

Proleženiny patří mezi závažné zdravotní komplikace u pacientů s omezenou možností spontánního pohybu. Řadě proleženin lze předcházet tím, že se budeme řídit obecně uznávanými doporučeními a standardy. Partnerský webový portál www.dekubity.eu nabízí krátká edukační videa, která popisují, jakým způsobem předcházet vzniku dekubitům v praxi. Jejich cílem je upozornit na nejčastější chyby při polohování imobilních pacientů, nedostatky v určení správného stupně dekubitů a výběru léčebných a odlehčovacích metod. Edukační videa jsou dostupná volně na adrese http://www.dekubity.eu/caste-dotazy/zdroje/videa/ , bez nutnosti registrace.

Celý článek...

Připravuje se Rande 2017

V těchto dnech finišují přípravy odborného programu konference Rande 2017, která se uskuteční ve dnech 1. a 2. června 2017 ve Vendryni, již tradičně v prostorách hotelu Vitality. Webový portál www.hojeníran.cz je jedním z organizátorů této konference.

www.rande-konference.cz, První oznámení

 
Celý článek...

Světový den hygieny rukou

Na 5. května 2017 připadne Světový den hygieny rukou. Do kampaně iniciované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se zapojily i Evropská asociace péče o rány (EWMA) a Mezinárodní rada sester (ICN).

Celý článek...

Střípky z EWMA konference 2016

Ve dnech 11. – 13. května 2016 se v německých Brémách konala mezinárodní konference Evropské asociace pro léčbu ran. Akce se zúčastnilo více než 6000 účastníků z 80 zemí, kteří prezentovali celkem 876 přednášek a posterů.

Celý článek...

Kdy je léčba ran pomocí antibiotik racionální?

Stoupající rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům představuje zásadní problém současné i budoucí medicíny. Neuvážlivé používání antibiotik zvyšuje selekční tlak na vznik a další šíření rezistentních kmenů, které mohou zcela vytlačit mikroorganismy, které jsou ještě vůči antibiotikům citlivé.

Celý článek...

Hygiena rukou – existuje prostor pro inovace?

Správná hygiena rukou je efektivní součástí prevence vzniku nozokomiálních nákaz. I když jsou zdravotníci s problematikou mytí rukou dobře obeznámeni, v praxi narážíme často na překážky, které s mytím rukou úzce souvisejí – personál je časově zaneprázdněn, použitelná umyvadla a hygienické prostředky nebývají snadno dostupné, zdravotnický personál bývá pracovně přetížen, při častém mytí rukou hrozí podráždění pokožky.

Celý článek...

Rok 2016 ve světě ran

V roce 2016 se mohou příznivci hojení ran těšit na řadu nových akcí, kongresů a publikací. Přinášíme krátký přehled toho nejdůležitějšího:

V květnu se v německých Brémách uskuteční mezinárodní konference Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA). Mottem setkání „Pacienti, rány, práva“ má obrátit pozornost účastníků na otázky rovného přístupu nemocných k moderní léčbě ran. EWMA bude v Brémách slavit 25 výročí vzniku, díky čemuž se uskuteční řada dalších doprovodných akcí. Jednacím jazykem bude tradičně angličtina a němčina.

Celý článek...