Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Hygiena rány - nový dokument péče o nehojící se ránu

Hygieně rány se věnuje nový dokument vydaný v letošním roce časopisem Journal of Wound Care. Dokument vznikl na základě práce mezinárodního panelu odborníků a jeho cílem je upozornit na dosud nezpracovanou oblast procesu ošetření rány – hygienu rány. 

Hygiena rány přestavuje komplex postupů, jejichž cílem je potlačení biofilmu, podpora hojení rány a snížení její mikrobiální a toxické zátěže rány. Hygienu rány stejně jako její posouzení je nutné provádět při každé výměně krytí. Hygiena rány spočívá v očistění kůže v okolí rány, provedené debridementu, oživení okrajů rány a aplikaci vhodného antimikrobiálního krytí na ránu.  Vznik doporučeného postupu podpořila společnost ConvaTec. 

Kompletní znění českého překladu dokumentu naleznete ZDE

Celý článek...

Konference Evropské asociace managementu ran (EWMA) a Evropského panelu pro dekubity (EPUAP) letos pouze virtuálně

V důsledku koronavirové epidemie byli organizátoři řady mezinárodních konferencí nuceni tato setkání zrušit nebo jejich podobu výrazně změnit. Tento osud potkal i oba letošní evropské kongresy zaměřené na léčbu nehojících se ran a dekubitů.

Celý článek...

Dopad epidemie COVID19 na zdravotnické pracovníky

Pandemie COVID-19 přestavuje v současnosti velkou výzvu pro celou naši populaci. Zdravotníci musí při výkonu svého povolání čelit neustálému riziku přenosu infekce na sebe a své blízké. Jako nezbytné se proto ukázalo používání osobních ochranných prostředků (jednorázové rukavice, roušky, respirátory, štíty, brýle a ochranné obleky), které zabraňují přenosu viru na pokožku a sliznice zdravotního personálu. Aktuální informace o dostupnosti a doporučení k použití ochranných pomůcek jsou dostupné na webových stránkách ministerstva zdravotnictví České republiky.

Celý článek...

Nový dokument EWMA: Infekce v místě chirurgického výkonu – prevence a management napříč zdravotnickými obory

V květnu 2020 byl jako supplementum časopisu Journal of wound care publikován nový dokument EWMA věnovaný problematice infekce v místě chirurgického výkonu. Infekce v místě chirurgického výkonu (SSI) představují závažnou komplikaci plánovaných i akutních operačních výkonů.

Celý článek...

Nové možnosti diagnostiky ranné infekce

Nehojící rány jsou běžně kolonizovány mikroorganismy, které na spodině ulcerací nalézají potřebnou vlhkost a živiny pro růst a množení. Ranná infekce se projevuje typickými příznaky, které ale mohou mít různou intenzitu a mohou být modifikovány přidruženými onemocněními pacienta.

Celý článek...

Rande 2019 - program konference

Letošní konference Rande bude opět nabitá aktuálními informacemi. Pozvání k aktivní účasti přijala řada zahraničních hostů i odborníků z České republiky. Hlavním tématem konference bude infekce, atypické nehojící se rány, nové technologie a tzv. péče zaměřená na pacienta. 

Stáhněte si podrobný program konference.

Celý článek...

Rande 2019 bude místem setkání pacientů a zdravotníků

Ve dnech 9. a 10. května se bude po dvouleté přestávce opět konat v Hotelu Vitality ve Vendryni konference Rande 2019. Konference se věnuje problematice nehojících se ran a kožních defektů. Letošní ročník se bude lišit o těch předcházejících tím, že část přednášek a workshopů bude určena nejen zdravotníkům, ale i samotným pacientům s nehojící se ránou a jejich blízkým, kteří jim v léčbě pomáhají.

Celý článek...

Péče zaměřená na člověka

Tzv. „péče zaměřená na člověka“ představuje nový směr v komunikaci a poskytování zdravotních služeb. Potřeba změny vztahu mezi zdravotníkem a pacientem byla zmíněna v prohlášení Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) již v roce 2017 a problematikou se v současnosti zabývá i pracovní skupina Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA).

Celý článek...

3. specializační kurz EPUAP o prevenci a léčbě dekubitů.

Ve dnech 12. - 14. března 2019 se v Irském Dublinu uskuteční již třetí mezinárodní specializační kurz garantovaný Evropským poradním sborem pro dekubity. Na kurzu zazní přednášky renomovaných mezinárodních specialistů (pozvání přijali profesorka Zena Moore, Irsko, profesor Dimitri Beeckman, Belgie, Dr. Jan Kottner, Německo a Steven Smet, Belgie) doplněné workshopy, klinickými případovými studiemi a sdílením vlastních zkušeností jednotlivých účastníků.

Celý článek...

Konference Rande2019

Jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na již VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodního setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů. Od našeho posledního setkání v roce 2017 uběhly bezmála dva roky, a my jsme rádi, že se s Vámi budeme moci opět podělit o novinky, které se v oblasti léčby ran udály. I přes zvyšování kvality péče s důrazem na její komplexnost je zřejmé, že potřeba vzájemných setkání za účelem v&yacut e;měny zkušeností odborníků různých specializací zapojených do léčby pacientů s ránou zůstává i nadále aktuální.

Celý článek...