Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Rok 2016 na webu hojeniran.cz

V lednu 2016 se uskutečnil již tradiční kongres České společnosti pro léčbu ran v Pardubicích. Ohlédnutí za ním nalezete zde.

Celý článek...

Listopad ve znamení ran

Hned dvě témata spojená s problematikou obtížně se hojících ran budou náplní mediálních kampaní, které proběhnou v listopadu 2015. Dne 19. listopadu si připomeneme celosvětový Den boje proti dekubitům, jehož garantem a organizátorem je již tradičně Evropský poradní sbor pro dekubity (www.epuap.org). Kromě prezentace otázek spojených s proleženinami v médiích se chystají i regionální akce v nemocnicích s cílem zlepšit povědomí o dekubitech a přiblížit nejdůležitější preventivní opatření laické veřejnosti.

Celý článek...

Prevence a léčba dekubitů

Se začátkem října startuje v České republice kampaň společnosti B Braun zaměřená na prevenci a léčbu dekubitů produkty, které jsou v jejím portfoliu. Jejím logem se stal kufřík Prevence a léčba dekubitů. Bližší informace i této aktivitě nám poskytla společnost B Braun.

Celý článek...

Stop dekubitům 2015

Jednou z celosvětových aktivit organizovaných Evropským poradním sborem pro dekubity (EPUAP) je hnutí STOP DEKUBITŮM. Jeho cílem je zlepšit obecné povědomí o dekubitech a podpořit prevenci a léčbu dekubitů, která vychází z poznatků medicíny založené na důkazech. Letošní Den boje proti dekubitům připadne na 19. listopad 2015. Protože přípravy jsou již v plném proudu, připomeneme vám některá zajímavá fakta o dekubitech.

Celý článek...

Inovace v medicíně – sádra ze dřeva

Finská společnost Woodcast přichází s novinkou na poli imobilizace a odlehčení. Vyvinula speciální termoplastický obvaz k fixaci, který obsahuje dřevní hmotu a speciální netoxická pojiva.

Celý článek...

Domácí péče na Rande 2015

Díky iniciativy českých zástupců v EWMA Councilu PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a MUDr. Jana Stryje, Ph.D. bude na letošním ročníku konference Rande 2015 představen český překlad odborného dokumentu, který se věnuje problematice domácí péče z evropské perspektivy. Překlad dokumentu „Home Care Wound Care“ zajistilo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na konferenci ve Vendryni vystoupí jeden z hlavních autorů dokumentu, Dr. Sebastian Probst, který pracuje na Institutu ošetřovatelství Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Curychu.

Celý článek...

Léčba ran vyžaduje meziprofesní spolupráci

V jednom z nedávných diskusních fór jsme se vrchních sester z nemocnic ptali, které konkrétní kompetence by podle nich mohly být převedeny na nelékařský zdravotnický personál. Mezi diskutujícími panoval většinový názor, že jednou z kompetencí, kterou by od lékařů sestry mohly převzít, je zajišťování péče o chronické rány. MUDr. Jan Stryja z Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí a. s. tento názor nesdílí a uvádí argumenty proti takové změně.

Celý článek...

RANDE 2015 se blíží

Kvapem se blíží termín konání mezinárodní konference RANDE 2015 a tak jsme zde s prvními informacemi o chystaném setkání. Kongres se uskuteční v prostorách hotelu Vitality ve Vendryni.

Celý článek...

Hojení ran – místo pro mezioborovou, meziprofesní i mezirezortní spolupráci.

Péče o nehojící se rány představuje časově i materiálně náročný proces, jehož cílem je zhojení ulcerace. Naprostá většina nehojících se ran je pouze symptomem jiného, často chronicky probíhajícího onemocnění. Správná léčba nehojících se ran proto musí být zaměřena na terapii základního onemocnění, které ke vzniku ulcerace vedlo. Úspěšnou léčbou rány lze zabránit vzniku dalších komplikací, které mohou vést až k invaliditě postiženého.

Celý článek...

Zapojte se do léčby ran

Nehojící se rány jsou závažným zdravotním problémem současnosti. I když podle statistických údajů postihují pouze dvě procenta české populace, mají závažné projevy (přetrvávající otevřená rána, zápach, bolest) následky (riziko amputace končetiny) i ekonomické dopady.

Pomozte nám prosím pomocí dotazníku pojmenovat nejzávažnější projevy, které následně zanalyzujeme a vytvoříme jednoduché edukační materiály šité na míru pacientům z Česka.

Přejít na dotazník
Celý článek...