Na webu probíhá aktualizace externích odkazů, děkujeme za pochopení.

Lze kombinovat krytí se stříbrem a medicinální med?

V praxi se často setkáváme s tím, že je nehojící se rána pokryta nekrotickými povlaky a zároveň vykazuje jasné známky ranné infekce. Při výběru vhodného krycího materiálu proto kombinujeme různé materiály tak, abychom dosáhli jak vyčistění rány, tak potlačení přítomné infekce.

Celý článek...

Blíží se kongres v Pardubicích.

Rádi bychom naše čtenáře upozornili na to, že se kvapem blíží XIII. celostátní kongres hojení ran s mezinárodní účastí v Pardubicích. Uskuteční se ve dnech 22. až 23. ledna 2015 v prostorách auly Univerzity Pardubice. Kongres se koná pod odbornou záštitou výboru České společnosti pro léčbu rány. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Celý článek...

Vznikl nový časopis „Léčba ran“

Redakce webového portálu www.hojeniran.cz informuje své čtenáře o vzniku nového odborného periodika „Léčba ran“. Odborným garantem tohoto čtvrtletníku je Česká společnost pro léčbu rány. Časopis „Léčba ran“ je určený lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, jeho vydavatelem je společnost Vzdělávání IN (http://www.vzdelavani-in.cz/index.php).

Celý článek...

Inovace ve zdravotnictví 2014 II.

Které konkrétní postupy byly diskutovány na listopadovém celoevropském summitu odborníků věnujících se léčbě ran? Nepřehlédnutelnou inovací v léčbě nehojících se ran se stala tzv. instalační (proplachová) podtlaková terapie rány. Umožňuje opakovaně aplikovat do rány proplachovou tekutinu a tím snížit počet mikroorganismů přežívajících na spodině rány i množství toxinů, které vznikají rozpadem nekrotické tkáně a přítomných baktérií. Moderní přístroje jsou vybaveny softwarem, který řídí množství použité tekutiny, délku proplachování rány i jeho četnost. K instilaci rány lze použít jak ověřená antiseptika (nejčastěji povrchově aktivní látky) tak sterilní fysiologický roztok.

Celý článek...

Inovace ve zdravotnictví 2014 I.

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2014 se konal v italské metropoli Římě celoevropský summit odborníků věnujících se léčbě ran, který nesl název „Make better“ (ve volném překladu „Jak dělat věci lépe“). V roli přednášejících se kongresu zúčastnily vědecké špičky jak z Evropy, tak Spojených států, či Austrálie. Namátkou jmenujme profesory Christophera Attingera (USA), Finna Gottrupa (Dánsko), Petera Vowdena (Velká Británie) a Keitha Hardinga (Velká Británie). Pro setkání byla typická otevřenost přednášejících vůči publiku a podnětné diskuze následující po každém sdělení, které umožňovaly sdílet společné názory i porovnat odlišnosti zdravotních a vzdělávacích systémů.

Celý článek...

Blíží se STOP PRESSURE ULCER DAY

S železnou pravidelností se blíží listopad a s ním i DEN DEKUBITŮ. Tato připomínková akce organizovaná Evropským poradním sborem pro dekubity letos připadá na 20. listopad 2014. V České republice i v zahraničí se plánuje řada akcí, které mají za cíl upozornit na prevenci a léčbu proleženin. S ohledem na závažnost této problematiky organizátoři dne vyzývají, aby se každý z nás, odborníků i laiků, zamyslel nad tím, jak snížit výskyt dekubitů v našem okolí a zlepšit kvalitu života nemocných s dekubitem.

Bližší informace také na http://www.epuap.org/stop-pressure-ulcer-day/.

Celý článek...

Moderní adheziva v praxi

Adheziva jsou běžnou součástí terapeutických krytí na rány nebo fixačních pásek a náplastí. Umožňují přichycení léčivé části krytí na správném místě a tím pacientovi usnadňují oblékání, pohyb nebo přesuny. Lepivost moderních materiálů závisí nejen na jejich složení, ale také například na obsahu vody v kůži nemocného, tloušťce keratinové vrstvy pokožky, přítomnosti ochlupení, kvalitě kožního mazu či zbytcích mastí a krémů, které pacient používá k ošetření okolí ulcerace...

Celý článek...

Zásady definitivního ošetření kožní trhliny specialistou (např. v ambulanci praktického lékaře nebo ve specializované ambulanci)

V dnešním příspěvku se věnujeme zásadám definitivního ošetření trhlin na kůži. Jedná se o obecná doporučení pro zdravotnické pracovníky. Detaily ošetření konkrétního pacienta s kožní trhlinou se mohou samozřejmě lišit podle lokálního nálezu, celkového stavu pacienta a dostupného vybavení v dané ambulanci.

Celý článek...

Jak ošetřit kožní trhlinu v rámci první pomoci?

Kožní trhliny mohou u rizikových jedinců vzniknout prakticky kdykoli a kdekoli – v domácím prostředí i v nemocnici. Následující postup je určen pro zdravotníky, případně pro laiky, kteří již mají zkušenosti s ošetřováním ran (například v rámci péče i své rodinné příslušníky). V případě, že máte z poskytnutí první pomoci obavy, nezbývá vám než bezodkladně vyhledat odbornou pomoc. Co tedy udělat v případě prvního ošetření tak, abychom ránu stabilizovali, zabránili dalšímu poškození kůže a mohli nemocného dopravit k definitivnímu ošetření?

Celý článek...

Nepodceňujme kožní trhliny

Trhliny vzniklé na kůži v důsledku drobného úrazu nebo neopatrné manipulace s pacientem patří mezi komplikace, kterým dříve nebyla věnována příliš velká pozornost. Jak ale ukazují poslední průzkumy, jedná se o onemocnění, které může ohrozit až 40 % hospitalizovaných pacientů i nemocných léčených v domácím prostředí (LeBlanc, Baranoski 2013).

Celý článek...